Konsulenthus med fokus på digitalisering af uddannelsessektoren

Edura er et konsulenthus med fokus på digital læring og digitalisering af uddannelser

Eduras forretningsområder

Digital
Læring

Vi hjælper uddannelsesinstitutioner med at skabe nye digitale læringsforløb eller konvertere eksisterende til blended eller digital læring

Vækst &
Rekruttering

Vi hjælper institutioner med at forbedre deres resultater, tiltrække flere elever, øge salgsaktiviteten og med at skabe bæredygtig vækst

Datadrevet 
Skoleledelse

Vi hjælper uddannelser med at bruge data og teknologi til at skabe de bedste mulige vilkår for drift og udvikling af uddannelser

Strategi &
Digitalisering

Gennem en dyb forståelse for strategi, teknologi og digital læring, arbejder vi målrettet med at gøre uddannelsesinstitutioner i stand til at kunne investere i de rigtige digitale løsninger

Effektivitet &
optimering

Vi samler adskillige års erfaring inden for uddannelsessektoren og er eksperter i effektivisering og optimering af arbejdsgange og studieadministration

Vi styrker og øger anvendelsen af teknologi

Får i det fulde udbytte af jeres IT-investeringer?

I takt med den stigende digitalisering, er det i langt højere grad vigtigt at sikre, at investeringer i IT og teknologi fungerer i praksis. 

Hos Edura hjælper vi uddannelsessektoren med at styrke og øge anvendelsen af nye eller eksisterende IT-løsninger og teknologier.

Mød vores kunder

Vi arbejder for kunder på tværs af uddannelsessektoren og rådgiver styrelser, uddannelser og faglige udvalg omkring digitalisering og digital læring. Vi har sat barren højt – og det er vores vision at opnå international anerkendelse og assistere organisationer og institutioner i hele verden med at reformere, optimere og digitalisere uddannelsesområdet.