Jonathan Garner

Jonathan Garner

Læsetid: 3 Minutter

Edura bidrager til etableringen af vigtigt FGU-fundament

Fra august 2019 får Danmark en ny uddannelse, Den Forberedende Grunduddannelse (FGU).Edura har i den forbindelse hjulpet Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet med at udarbejde en rapport om FGU-institutionernes behov for elevadministrative og pædagogiske it-systemer

Læs hele casen
Velkommen_til_FGU

Edura har hjulpet med at skabe overblik

Edura blev i oktober 2018 kontaktet af Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK) med henblik på, at rådgive de kommende FGU-ledere i valg, anskaffelse og etablering af elevadministrativt og pædagogisk systemvalg og sammensætning af skolernes it-fundament. 

Efter en proces med interviews og dataindsamling stod det midlertidigt klart, at vores arbejde skulle udmønte sig i en rapport med det formål, at assistere de kommende FGU-ledere i etableringsperioden med en it-understøttelse af de forretningskritiske arbejdsprocesser. 

Grundet politiske beslutninger om anvendelsen af fællesstatslige løsninger, var der et behov for at skabe transparens og afdække omfanget af de områder, hvor FGU-lederne selv skulle træffe en række individuelle beslutninger om system- og leverandørvalg, samt hvor der fra politisk hold allerede var blevet truffet beslutninger af undervisningsministeren og aftalekredsen. 

Den politiske beslutning om anvendelsen af fællesstatslige løsninger på FGU-området har resulteret i en situation, hvor både it-infrastruktur fra Statens It og udvalgte fællesstatslige systemer bliver obligatoriske for FGU-institutionerne at anvende. 

Den politiske beslutning påvirkede rapportens omfang, da anbefalingerne og beslutningsfleksibiliteten for den enkelte FGU-leder måtte tilpasses herefter. Resultatet blev en dybdegående rapport, som bestod af to dele:

En indledende analysedel (del 1)  som indeholder en it-ansvarsmodel, der for FGU-lederne tydeligt beskriver og visualiserer de forskellige it-områder på en FGU-uddannelsesinstitution, som skal understøttes. 

Modellen angiver desuden beslutningsfleksibiliteten, som den enkelte FGU-leder, grundet lovgivning, står overfor. Analysedelen leverer en række anbefalinger om de mest kritiske beslutninger, som bør træffes inden skolens opstart til august 2019. 

En implementeringsdel (del 2) som består af en overordnet implementeringsplan med en tilhørende tjekliste, milepælsplan og projektorganisering, som den enkelte FGU-leder kan anvende i etableringen af FGU-institutionens it-understøttelse.

FGU-området er i implementeringsfasen i en tidsmæssig presserende periode, hvor processer for administration, pædagogik, personalesammensætning og kommunale samarbejder skal etableres og forankres. 

Læs hele casen

Hvad er den forberedende grunduddannelse, FGU?

Fra august 2019 får Danmark en helt ny uddannelse, Den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Uddannelsen vil henvende sig til unge under 25 år, som hverken har gennemført en ungdomsuddannelse og som ikke er kommet i beskæftigelse.

FGU vil erstatte det vi i dag kender som produktionsskolerne, de almene fag på VUC og den kombinerede ungdoms- og erhvervsuddannelse. Disse uddannelsestilbud bliver altså nu samlet på ét sted, nemlig den forberedende grunduddannelse. 

27

nye institutioner

88

nye FGU-skoler

15 til 24 år

FGU-institutionernes målgruppe