Velkommen til de 27 nye FGU-institutioner

Læsetid: 2 minutter
Velkommen til de 27 nye FGU-institutioner
Velkommen_til_FGU

I dag, den 1. august 2019, slår 27 nye institutioner dørene op. Vi byder de 27 FGU-institutioner velkommen – og glæder os til at udvide samarbejdet fremadrettet

Etablering af FGU-uddannelsen har arbejdsmæssigt været et af mine helt store fokuspunkter i 2018 og 2019. Vi har hjulpet sektoren med at tilvejebringe et vigtigt overblik på it-området samt i de sidste 6 måneder bistået sektoren med at implementere et studieadministrativt system hos de 27 skoler.

I samarbejde med en fantastisk styregruppe, ledere og medarbejdere på tværs af sektoren knokler vi ufortrødent for at kunne understøtte administration, vejledning og læring digitalt, der hvor det giver mening.

Jeg glæder mig til fortsat at være en del af de mange ildsjæle, som ser store potentialer i FGU-uddannelsen. Der er nemlig en unik mulighed for at løfte en enorm vigtig samfundsudfordring ved at samarbejde godt på tværs af FGU, kommunale ungeindsatser, virksomheder og øvrige lokalsamfund.

Vi skal kæmpe for at skabe praksisbaseret undervisning, så læringen giver mening. Vi skal kæmpe for gode praktikmuligheder for eleverne, så de mærker nytten af deres læring i samfundet, og vi skal sørge for, at vi på et fagligt, socialt og personligt plan formår at flytte eleverne hen imod de målsætninger, som de er med til at sætte for sig selv.

Af Jonathan Garner, Edura 

Fra den 1. august 2019 får Danmark en helt ny uddannelse, Den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Uddannelsen vil henvende sig til unge under 25 år, som hverken har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke er kommet i beskæftigelse.

Der vil blive etableret 27 FGU-institutioner fordelt på 88 skoler landet over, hvilket betyder, at der altid vil være en skole i nærheden.

FGU vil erstatte det, vi i dag kender som produktionsskolerne, de almene fag på VUC og den kombinerede ungdoms- og erhvervsuddannelse. Disse uddannelsestilbud vil nu blive samlet et sted.

De 3 grunduddannelser

FGU vil tilbyde 3 spor, som vil danne rammen for uddannelsesmulighederne.

  1. Den Almene Grunduddannelse (AGU)
  2. Produktionsgrunduddannelsen (PGU)
  3. Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)

De tre uddannelsesspor vil have hvert sit formål, så man rammer så bred en målgruppe som muligt. Det grundlæggende ved alle tre uddannelser er, at man blander både teori og praksis sammen.

Den almene grunduddannelse (AGU) er for unge, som gerne vil søge ind på en gymnasial- eller erhvervsuddannelse. Udgangspunktet for denne uddannelse er undervisning i almene fag som, dansk, engelsk, naturfag, matematik, historie eller samfundsfag. Uddannelsen er målrettet unge, som gerne vil forbedre sine karakterer, eller som bare ønsker at blive bedre til de almene fag.

Produktionsgrunduddannelsen (PGU) er omvendt for unge, som ønsker en fremtid med håndværk i fokus. PGU tager udgangspunkt i en praktisk læringstilgang, som kombinerer både teori og værkstedsundervisning. Uddannelsen skal således åbne op for at kunne tage en erhvervsuddannelse – eller at kunne komme i ufaglært beskæftigelse.

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er med andre ord et aftalebasseret praktikophold. Her er man i praktik det meste af tiden, hvor der indimellem kommer et skoleforløb. Denne grunduddannelse har til formål at få de unge i job eller til at tage en erhvervsuddannelse.

Kontaktinformation

jacob friis pedersen

jacob friis pedersen

jfp@edura.dk

Vil du forrest i køen når vi deler ny viden?

Over 600 læser allerede med når vi deler viden om vores arbejde med uddannelsessektoren

Ved tilmelding accepterer du behandling af dine data. Du kan altid framelde dig.