Jacob Friis Pedersen

Jacob Friis Pedersen

Læsetid: 4 Minutter

Hvad er Uddannelse 4.0 – og hvad betyder det?

Digitalisering og teknologiske udviklinger vil revolutionere dele af uddannelsessektoren i fremtiden

Uddannelse 4.0 - Den digitale forandringsproces

I dag sker der hastige udviklinger inden for digitalisering, robotteknologi, kunstig intelligens (AI), Big Data Analytics osv. Disse udviklinger skaber øgede krav og forventninger til, at uddannelsessektoren gennemgår en revolution inden for digitalisering, som overordnet set kaldes for Uddannelse 4.0.

Stort potentiale

Uddannelse 4.0 er et overordnet begreb, som dækker over flere forskellige definitioner, og derfor kan det være udfordrende at vide hvad uddannelse 4.0 egentlig er. Det mest centrale at vide om uddannelse 4.0 er dog, at det repræsenterer et stort potentiale for måden, hvorpå uddannelse og undervisning kan tilrettelægges, og skaber nye muligheder for, hvordan fremtidens uddannelsessystem kan se ud.

Det betyder også, at der er et øget behov for, at uddannelsessektoren udnytter de mange muligheder, som opstår i forbindelse med udviklingen af mere avancerede digitale teknologier, både i relation til administration, undervisning og drift.

Uddannelsesområdet står altså uden tvivl overfor en stor forandring og vil som følge af dette komme til at se helt anderledes ud, end det gør i dag. Det kan ikke vides med sikkerhed hvor hurtigt forandringen vil tage og hvad denne udvikling vil betyde for de etablerede institutioner.

Vi hos Edura har derfor forsøgt at udvælge 4 overordnede tendenser, som vi anser for at være centrale i udviklingen af uddannelse 4.0. Disse tendenser er:

1. Data er afgørende

Data vil uden tvivl få en kæmpe indflydelse på uddannelsesområdet. Store dele af undervisningen vil blive præges af massive dataindsamlinger, som muliggør at undervisning og uddannelsesforløb kan tilpasses den enkelte studerendes individuelle behov. Ultimativt kan dataindsamling give et større indblik i forskellige uddannelser, og hvad der egner sig bedst til den enkelte studerendes profil, og derved bidrage til at skabe en mere individualiseret læring.

I den forstand kan data også være med til at forhindre frafald, da færre studerende vil træffe forkerte uddannelsesvalg eller blive mødt med enten et for højt eller lavt niveau i undervisningen.

I dag er der allerede etableret flere løsninger på uddannelsesinstitutioner, som kan identificere frafaldstruede studerende ved hjælp af data.

2. Individualiseret læring

I fremtiden vil læring sandsynligvis blive langt mere personlig. Det betyder, at der i langt højere grad end tidligere vil være mere fokus på den enkelte studerende og på mere 1:1 tid med underviseren. Underviseren er ikke længere eksperten, men blot en facilitator af viden.

De studerende som modtager undervisning, har forskellige kompetencer, baggrund, erfaringer og forudsætninger, som vi tror der vil blive sat langt mere fokus på i fremtiden ved individualiseret digital læring. Det kan blandt andet betyde en stigning i brugen af såkaldt ”blended learning”, der er en uddannelsesform, hvor den studerende bliver undervist i en kombination af den traditionelle tilstedeværelsesundervisning (Instructor-led training), som foregår ansigt til ansigt og forskellige elektroniske og online ressourcer, der generelt anses som værende fjernundervisning, hvor den studerende og underviseren er adskilt i rum og eller tid.

Individualiseret læring vil på den måde gøre det muligt for uddannelserne at henvende sig til de studerende på netop det niveau, de befinder sig på.

3. Når som helst, hvor som helst

Den stigende digitalisering og opfindelsen af internettet har betydet, at information og viden er langt mere tilgængeligt end tidligere. Ved hjælp af smartphones og computere er det i dag muligt at søge sig frem til en uovertruffen mængde af viden. Netop denne tilgængelighed af information vil i fremtiden betyde, at den enkelte elev får langt større indflydelse over egen læring blandt andet ved hjælp af online platforme og kurser såsom Udemy, Coursera, EdX, Udacity, SkillShare, MOOC’s mv.

De studerende vil derfor få mere frihed til at modtage undervisning i eget tempo og uden for klasselokalet. På grund af den teknologiske udvikling vil det ikke kun gøre det nemmere at få adgang til information, det vil også gøre det nemmere at få adgang til viden via eksperter.

Det kan potentielt sikre, at de studerende ikke længere udsættes for forældet information fra underviseren eller skolebogen, men at der gives adgang til den mest aktuelle viden fra de førende eksperter på området. Denne tendens indikerer også, at viden deles langt oftere og i større udstrækning end tidligere.

Tag for eksempel Masterclass, hvor du kan lære af verdens førende eksperter.

4. Livslang læring

Den stigende og hastige teknologiske udvikling vil i fremtiden kræve, at man bliver uddannet og forberedt på at indtræde på et globaliseret arbejdsmarked, hvor teknologien er i højsædet.

Til forskel fra tidligere skal man derfor konstant trænes og oplæres, så man har mulighed for at følge med de teknologiske udviklinger, som vil skabe nye og udfordrende muligheder for den enkelte og for samfundet.

Hvordan ser fremtidens uddannelsessystem så ud?

Uddannelse 4.0 fremsætter mange spørgsmål og muligheder for, hvordan uddannelsessystemet kan se ud i fremtiden. Vi kan blandt andet spørge os selv, om det i fremtiden vil være muligt at kunne tilhøre og læse på flere forskellige universiteter? Kan det give større muligheder til de klogeste og bedre hjælp til de svageste? Kan uddannelse 4.0 effektivisere indlæringen og gøre os klogere? Kan vi studere online og blot betale os fra en akkrediteret afgangseksamen og feedback fra eksperter?

Uanset hvordan uddannelsessystemet kommer til at ændre sig de næste par år, er det utrolig vigtigt at følge med udviklingen. Ellers risikerer Danmark at blive overhalet. Det stigende behov for udvikling sætter også krav til optimering og digitalisering af uddannelsessektoren, hvilket er Eduras centrale fokus.