Jacob Friis Pedersen

Jacob Friis Pedersen

Læsetid: 3 Minutter

Hvorfor er virtual reality blevet nutidens virkelighed?

10. oktober 2019

Virtual reality er et marked i stor vækst, som har enormt potentiale inden for digital læring

I dag dækker begreberne virtual reality, augmented reality og mixed reality over teknologiske fremskridt, som kan og har en stor indflydelse på læring. Ved hjælp af disse teknologier kan man træde ind i en virtuel verden, hvor man kan være en aktiv del af læring.

Hvad er VR, AR & MR?

Virtual reality (VR) er en teknologi, hvor brugeren får en følelse af at være fysisk tilstede i en computerskabt virkelighed. Teknologien skaber på den måde rammen for, at brugeren kan træde ind i en virtuel verden, hvor kroppen kan interagere med den simulerede virkelighed. I dag forbindes VR oplevelsen ofte med brugen af VR-briller med en tilhørende konsol, som kan tilsluttes en computer eller en smartphone.

Augmented reality (AR) minder om virtual reality, men handler ikke om en simuleret virkelighed, men derimod om en udvidet virkelighed som er en kombination af den virkelige verden og en computerdesignet virkelighed. Et populært eksempel på AR er spillet Pokémon GO, hvor brugeren både kan interagere med ens virkelige omgivelser og de virtuelle Pokémons.

Mixed reality (MR) kan dog ses som en blanding af VR og AR, hvor den fysiske verden og den computerskabte verden smeltes sammen. Det betyder, at brugeren befinder sig i den virkelige verden, men kan interagere fysisk med computerskabte objekter. På den måde er MR tættere på AR end VR, og bliver til tider omtalt som en forbedret udgave af AR, fordi der er en større grad af fysisk interaktion med objekter, som ikke sker i AR.

Stort marked

I dag repræsenterer disse teknologier et marked i stigende vækst, og er forudset til at være 160 millioner U.S. dollars værd i 2023.

Udviklingen af det globale marked for AR og VR kan bl.a. forklares ved at priserne på teknologien falder samtidig med at de teknologiske udviklinger øges. Udviklingen af markedet for VR og AR kan også begrundes med at flere og flere virksomheder såsom Apple, Google og Samsung investerer i teknologien, hvilket forventes at sætte yderligere skub i de teknologiske udviklinger.

Inden for VR-, AR- og MR-teknologien er der også et stort marked for, at disse kan bruges i læringssammenhænge.

Læring med digitale teknologier

VR, AR og MR kan også have stor indflydelse på både undervisning i uddannelsessektoren eller på træning af ansatte i virksomheder.

Undersøgelser har vist, at disse teknologier kan være mere motiverende og underholdende, og kan give brugerne en større viden og forståelse. Det er især fordi VR, AR og MR gør det lettere for brugeren at visualisere begreber og situationer end tidligere, hvor læring i højere grad har været begrænset til tekstbøger. Derudover kan disse teknologier anses for at være et billigere alternativ end traditionel undervisning, hvor der skal investeres i bl.a. lokaler og udstyr. Virtual reality, augmented reality og mixed reality kan derfor i fremtiden få en stor betydning inden for læring.