Lisa Helmer Lund

Lisa Helmer Lund

Læsetid: 3 Minutter

Hvad er Blended Learning og hvordan virker det?

15. november 2019

Blended Learning er en undervisningsform, som kan øge de studerendes engagement og fleksibilitet ved at kombinere traditionel tilstedeværelsesundervisning med online undervisning og digitale medier

Blended_Learning

En kombination af traditionel og digital læring

Blended Learning er i de seneste år blevet et vigtigt begreb, fordi der findes en række fordele ved, at den studerende ikke udelukkende modtager face-to-face undervisning i et fysisk lokale. I stedet opfordrer Blended Learning til brugen af interaktive teknologier som f.eks. videoer, podcasts, screencasts, videokonferencer og andre typer af præsentationssoftware.

Overordnet set består Blended Learning af en kombinationen mellem:

  1. Traditionel tilstedeværelsesundervisning
  2. Online materiale og videoundervisning
  3. Struktureret selvstudie hvor den studerende/medarbejderen tager udgangspunkt i det tilgængelige online materiale

Hvorfor er Blended Learning så populært?

Der er flere grunde til, at Blended Learning er et begreb, der er blevet mere populært de seneste år. Edura har samlet en række forklaringer her:

  • Balance i undervisningen
  • Engagement og fleksibilitet
  • Øget selvstændighed
  • Reducerer omkostninger
  • Samarbejde i centrum
  • Kan ramme målgruppen bedre

Balance i undervisningen

I en læringssammenhæng der tager udgangspunkt i Blended Learning kan undervisningen optages, og gives til de studerende online, hvilket sikrer stor fleksibilitet i forhold til hvornår, og hvor man vil lære.

På den anden side skaber den traditionelle tilstedeværelsesundervisning en balance ved at give den studerende mulighed for at udvikle kompetencer til at løse de udfordringer, som bliver stillet i undervisningen. På den måde skabes der altså en balance mellem teoretisk og praktisk undervisning, men også mellem social og individuel læring.

Engagement og fleksibilitet

En af fordelene ved at bruge Blended Learning er, at det i høj grad kan forbedre den studerendes undervisningsoplevelse ved at forbedre de studerendes indlæring og øge deres engagement. Derudover giver online undervisning de studerende mulighed for selv at vælge hvor, og hvornår de gerne vil lære.

Det giver bl.a. også større fleksibilitet til at kunne bruge længere tid på emner, der er svære eller ukendte for den enkelte studerende. Desuden giver online undervisning de studerende mulighed for at kunne spole frem og tilbage i undervisningsmaterialet efter behov.

Øget selvstændighed

Blended Learning er en undervisningsform, som opmuntrer deltageren til at tage større ansvar for egen læring. Det kan bl.a. være ved selv at søge efter informationer på internettet.

Det øgede ansvar kan også give de studerende en langt større forståelse for deres egen læringsproces, og en indsigt i hvordan de lærer bedst.

I den forbindelse støttes de studerende også i at udvikle såkaldte ”soft skills”. Soft skills er færdigheder som efterspørges på arbejdsmarkedet, og inkluderer f.eks. kreativitet, samarbejdsevner, løsninger på komplekse problemer, kulturforståelse, empati mv.

Reducerer omkostninger

Blended Learning kan bl.a. reducere omkostningerne forbundet med undervisningslokaler, forberedelsestid og undervisningstid for underviseren. Det giver også gode muligheder for at kunne genanvende det online materiale, som anvendes i undervisningen.

Samarbejde i centrum

Blended Learning har stort fokus på samarbejde og interaktiv læring. Online undervisning er mere effektivt når de studerende samarbejder, end når de arbejder individuelt. Der er flere forskellige måder, hvorpå de studerende kan samarbejde online. Det kan eksempelvis være gennem synkrone eller asynkrone online diskussioner eller gruppe afleveringer. Online interaktioner kan anses som relativt anonyme, hvilket gør det mere attraktivt at deltage for de studerende, der er mere generte.

Kan ramme målgruppen bedre

I dag vokser mange op med teknologi og digitale værktøjer, hvilket i høj grad har ændret den måde vi kommunikerer på. Det er især gældende for millennials og personer fra Generation Z (1995-2010), som dagligt kommunikerer på e-mails og sociale medier. Brugen af Blended Learning som undervisningsmetode vil derfor sandsynligvis appellere til disse generationer bedre end ved traditionel tilstedeværelsesundervisning.