Lisa Helmer Lund

Lisa Helmer Lund

Læsetid: 4 Minutter

MOOCs gør læring mere tilgængeligt verden over

September 2019

Udviklingen af Uddannelse 4.0 har betydet, at der bliver skabt større krav til digitalisering og øget tilgængelighed af uddannelser. Det har skabt et godt grundlag for oprettelsen af såkaldte MOOCs, hvor viden er tilgængeligt for alle

Hvad er MOOCs (Massive Open Online Courses)?

Begrebet MOOC står for Massive Open Online Courses, og er et koncept, der har eksisteret i mere end otte år. En MOOC er et online kursus inden for bestemte fagområder, hvor undervisningen primært består af videoforelæsninger, tests og quizzer. Gennem online øvelser i et dialogforum, har de tilmeldte kursister mulighed for at indgå i indbyrdes samarbejde og videndeling i en MOOC. Kurserne har ofte fri tilmelding og varer typisk mellem 4-8 uger.

Forudsætningen for en MOOC er, at de er tilgængelige for alle. Man refererer ofte til de studerende i en MOOC som ’learners’. Det er fordi det er ligegyldigt, om man er ung eller gammel, eller om man er under uddannelse eller ej. MOOCs er åbent for alle.

Til forskel fra de traditionelle undervisningsmetoder, så foregår MOOCs fuldstændig online. Det giver i høj grad de tilmeldte learners indflydelse over egen læring, og gør geografiske placeringer ubetydelige. Langt størstedelen af de MOOCs som tilbydes foregår desuden på engelsk, hvilket gør læring muligt for personer over hele verden.

En MOOC kan bruges til mange former for uddannelse, typisk efter- eller videreuddannelse. Visse kursusudbydere tilbyder også, at man kan tage en hel universitetsgrad gennem MOOC. Det betyder bl.a. at en MOOC kan anses for et middel til at opnå livslang læring.

Det er desuden også muligt for learners at blive krediteret for deres deltagelse i en MOOC afhængig af det pågældende kursus. Eksempelvis kan den tilmeldte learner tage en afsluttende eksamen i et ECTS bekendtgjort fagområde eller blive tildelt et kursusbevis.

MOOC i Danmark

I Danmark er der flere og flere offentlige uddannelsesinstitutioner, som tilbyder undervisning via MOOCs. Blandt de største finder vi:

  • Københavns Universitet (KU)
  • Copenhagen Business School (CBS)
  • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
  • Aarhus Universitet (AU)

MOOC er dog ikke kun blevet populært i Danmark. I slutningen af 2018 blev det estimeret, at der verden over er flere end 100 millioner learners. Disse learners benytter sig af MOOCs fordelt på mere end 900 universiteter og 11.400 kurser.

Til sammenligning har 650.000 personer fra mere end 180 lande tilmeldt sig én af de 17 MOOCs, der udbydes af KU, som målrettet har arbejdet med MOOCs siden 2013.

I Danmark er den hyppigst anvendte platform til MOOCs, Coursera, som bliver brugt af både KU, CBS og DTU. Coursera blev oprindeligt startet af to professorer fra Stanford University, og er i dag én af de mest anerkendte online læringsplatforme.

Prissætning på MOOCs

Mange MOOCs er gratis. I takt med at platformene bliver bedre og behovet, og ønsket for digitalisering af uddannelser stiger, øges kompleksiteten og omfanget af de udbudte MOOCs dog tilsvarende.

Prisen for betalte kurser er typisk mellem $39 dollars (250 kr.) til $15.000 (100.000 kr.) eller derover.

Udfordringer for MOOC

Der har gennem de seneste par år været en markant stigning i antallet af tilbudte kurser globalt. På trods af den store stigning i antallet af udbudte og tilmeldte kurser, er det en gennemgående udfordring for udbyderne af MOOCs, at der er et stort frafald på kurserne.

Der findes et utal af forklaringer på det høje frafald på de MOOCs der er gratis såsom manglende motivation, interesse eller tid, manglende støtte i svære kurser, mangel på digitale færdigheder, dårlig internetforbindelse mv.

Det skal dog understreges, at frafald på gratis MOOCs grundlæggende er anderledes end frafald på betalte MOOCs eller på traditionelle uddannelser. På et betalt læringsforløb på edX eller Coursera vil antallet af gennemførte kurser typisk være på omkring 75%, hvorimod antallet af gennemførte MOOCs uden betaling de seneste par år er faldet til under 10%. Det kan bl.a. forklares med, at mange learners ikke har en intention om at gennemføre kurset, men i stedet vil opsamle hurtig viden eller stille deres nysgerrighed. Ved gratis MOOCs er der heller ingen direkte konsekvenser ved at falde fra.

Det store frafald har dog ikke nødvendigvis betydning for, om MOOCs kan anses som værende et succesfuldt undervisningsværktøj. Kurserne har nemlig vist sig at være særdeles nyttige for de learners, som gennemfører kurserne.

colMOOC

I et forsøg på at mindske det store frafald på MOOCs, har ni universiteter i fem europæiske lande arbejdet sammen om projektet colMOOC. Formålet med projektet har været at udvikle en såkaldt ’chatbot’, som aktivt skal indgå dialogforummet i de forskellige MOOCs ved at stille de tilmeldte udfordrende spørgsmål.

Dette projekt er et forsøg på at understøtte underviserne ved at hjælpe med at forbedre kursisternes præstation og forhåbentlig deres motivation.

Projektet colMOOC vil over de kommende måneder teste tre prototyper af chatbotten på tre forskellige platforme. I Danmark testes chatbotten på Syddansk Universitet og Aarhus Universitet gennem kurset ”Computational Thinking”.

Man regner med, at minimum 400 learners og 50 undervisere vil være involveret i hver af de tre prototyper.

På trods af et stigende frafald, er MOOCs i de seneste par år blevet mere og mere populært rundt om i verden, og tilbyder unikke muligheder for at opnå viden på tværs af landegrænser og tidszoner. Kurserne tilbyder deres learners langt større fleksibilitet og indflydelse over egen læring, og kan ses som et led i den udvikling, der er ved at ske på uddannelsesområdet verden over.

Det vil derfor være spændende at se hvordan de muligheder, som MOOCs kan tilbyde, vil ændre og udvikle sig i fremtiden.

Vil du vide mere om MOOCs? Så se med her: