Jacob Friis Pedersen

Jacob Friis Pedersen

Læsetid: 7 Minutter

Tvinger Coronaudbruddet os til at tænke mere digitalt?

7. april 2020

I denne artikel sætter Jacob Friis Pedersen, Partner i Edura, fokus på indvirkningen af COVID-19 på digitalisering og anvendelse af teknologi

Onsdag den 11. marts fremlagde regeringen en plan for at neddæmme Coronavirussets udbredelse, som betød, at Danmark som minimum skulle lukkes ned i 14 dage. Der er blevet indført tiltag og sanktioner, som særligt rammer erhvervslivet hårdt økonomisk. Situationen har medført, at ansatte på mange arbejdspladser er blevet bedt om at arbejde hjemmefra. Dette er nu forlænget til efter påske, men noget tyder på, at en gradvis normalisering kan være på vej.  

Personligt har jeg i de sidste mange år haft mange kilometer på landevejen, og har kørt til adskillige kundemøder i alle afskygninger i det danske land. Jeg har endda netop købt en ny bil til formålet. Af gode grunde triller den ikke mange kilometer for tiden – og det ser heller ikke ud til, at dette vil ændre sig i den nærmeste fremtid. Derfor har det været spændende at se hvordan kundemøder pludseligt er blevet digitale.  

Digitalisering i Edura

Vi valgte i Edura at følge regeringens anbefalinger fra dag 1, og derfor arbejder vi alle hjemmefra. Kontoret har derfor næsten været lukket i en måned. Det har resulteret i, at vi i denne tid faktisk er kommet endnu tættere på hinanden; klaverspil, hunde der gør, børn der leger og ægtefæller der kommer med kaffe, er efterhånden blevet en fast del af vores mange onlinemøder. Nogle af os har veletablerede hjemmekontorer, som er perfekt indrettede til formålet, mens andre tager videomøder i dagligstuen eller i soveværelset. Det kan derfor være svært at skelne privatliv fra arbejdslivet, da det hele blender sammen i en mærkelig kombination. Her 3-4 uger inde i krisen er vi dog ved at have tilpasset os.  

Det har dog allerede fra begyndelsen været en god oplevelse. Vi starter hver morgen med et 30 minutters fælles morgenmøde i Microsoft Teams, hvor vi gør opmærksom på dagens arbejdsopgaver, de ting vi pusler med, og hvor vi eventuelt har brug for hjælp fra vores kollegaer. Vi har knapt 10 ansatte, og her fungerer formatet perfekt.

Microsoft Teams gør hverdagen nemmere 

Microsoft Teams er et helt centralt og uvurderligt kommunikationsværktøj for os i Edura og vores adoption og anvendelsesgrad af produktet er, og var også før krisen, meget høj. Det har derfor ikke været svært for os at omstille os til en digital og afskåret hverdag fra kontor og kollegaer, da værktøjet har været vores foretrukne arbejdssted fra dag 1.  

Vi har grundet vores erfaring med Microsoft Teams i de seneste 3 uger afholdt 3 webinarer med næsten 120 deltagere i gennemsnit. Det har været en succes og vi vil i den forbindelse gerne fortsætte med at dele vores erfaringer, både i relation til samarbejde, fildeling og synkronisering og strukturen i Microsoft Teams.  

Hvis man står overfor at skulle tilbyde et alternativ til traditionel klasserumsundervisning eller til at afholde interne eller eksterne møder, vil jeg anbefale at anvende Microsoft Teams. Det er uden tvivl det bedste samarbejdsværktøj, som jeg er stødt på i mine efterhånden 10 år i IT-branchen.  

Jeg har forsøgt mig med mange samarbejdsplatforme (både i gratis og betalte versioner) uden samme succes. Det er bl.a. Yammer, Slack, SharePoint, Lync, Skype for Business, Google Hangouts mv. Ingen af dem har haft så positiv indvirkning på mig, som Microsoft Teams 

I Edura har vi dog også brugt betydelig energi for at få værktøjet til at fungere – ikke kun teknisk, men også organisatorisk. Det er vigtigt, at man får etableret en digital kommunikationskultur – ellers virker det ikke. Det har vi i de seneste 3 uger bl.a. sat fokus på ved at afholde en række af webinarer med næsten 300 deltagere tilsammen.  

Vigtigheden af Digital Adoption 

Mine kollegaers børn og vores studentermedhjælpere er sendt hjem fra deres respektive uddannelser og studier. Jeg kan i den forbindelse forstå, at digitaliseringen af uddannelserne i Danmark foregår på et meget individuelt niveau. Jeg er samtidig stødt på LinkedIn-opslag med ihærdige undervisere, som selv har taget sagen i egen hånd. De udbyder i stedet undervisning via Skype for Business, Zoom, Microsoft Teams, Panopto eller et andet værktøj. Det er særligt båret af individuelle tekniske færdigheder og gå-på-mod. Altså en kompetence som i høj grad er placeret hos den individuelle underviser, og som ingen nærmest ingen introduktion til værktøjet har fået.

Jeg håber og tror, at Coronaudbruddet vil skubbe til forståelsen og ønsket om at digitalisere mere af uddannelserne og ikke mindst sætte skub i en kompetenceudvikling blandt undervisere og faglærere, som har brug for et digitalt kompetenceløft.   

Jeg er positivt overrasket over, hvordan en situation som denne kan have konstruktiv indvirkning på Digital Adoption. Misforstå mig ikke – den situation som vi står i, ikke bare i Danmark, men globalt, er forfærdelig. Det imponerer mig bare alligevel at se både uddannelser, virksomheder og individer, som helt af sig selv adopterer ”nye” digitale teknologier, og som på rekordtid har omstillet sig til en anden og langt mere digital hverdag. Samtidig er den modstand, som man ofte møder ved digitaliserings- eller forandringsprojekter elimineret ved, at det er nødvendigt.  

Digitale kompetencer i uddannelsessektoren 

Jeg oplever, at uddannelser, herunder efterskoler, folkeskoler og videregående uddannelser, på rekordtid har formået at gennemtvinge digitaliseringstiltag for at være i stand til at kunne gennemføre undervisning. Jeg tænker, at det har kæmpe indflydelse på, at vores sind er mere åbne for at gøre ting på en anden måde, fordi ”det er vi nødt til”.

Omfanget af Coronaudbruddet kom bag på de fleste af os. Alle virksomheder og uddannelser har haft minimal forberedelse, og jeg synes, at det stiller nogle vigtige og interessante spørgsmålstegn for fremtiden. Der er nogle spørgsmål, som bør stilles af private virksomheder og især af uddannelsesinstitutioner:  

  • Er de digitale kompetencer i vores organisation tilstrækkelige?
  • Har vi behov for bedre digitalt understøttende læringsforløb om centrale teknologier?
  • Har vi den rette teknologi tilgængelig – og anvender vi den rigtigt?

Udnyttelse og prioritering af digitale værktøjer 

De fleste virksomheder og uddannelser, som jeg møder, har allerede adgang til de rette teknologier og redskaber, men mangler kompetencer eller opkvalificering i brugen af disse for at udnytte et fuldt potentiale. Uanset om det er i digitale læringsteknologier, samarbejdsværktøjer eller digitale kompetencer. Det blev vi især bekræftet i, da vi den 18. marts 2020 afholdt vores første online Webinar om Microsoft Teams. Der var over 120 mennesker, som deltog, og svaret var meget klart:  

 

Over 70% af deltagerne havde aldrig fået en introduktion til Microsoft Teams 

 

Det er tal er tankevækkende for mig, fordi det viser en mangel på introduktion til og opkvalificering i brugen af digitale værktøjer.  

I en produktionsvirksomhed vil en mangelfuld oplæring i at betjene produktionsudstyr kunne resultere i fejl, udløse arbejdsskader, dårligt fremstillede produkter og overordnet set præsentere virksomheden dårligt. For mange mennesker og virksomheder er digitale teknologier og værktøjer mindst lige så missionskritiske som produktionsudstyr i en produktionsvirksomhed.  

Jeg oplever personligt, at mange virksomheder nedprioriterer eller undervurderer effekten af digital læring. Måske hænger det sammen med, at det kan være svært at måle virkningen af digital læring, hvis ikke effekten kan afspejles direkte top eller bundlinjen.  

Coronaudbruddets indvirkning på digitalisering 

Jeg tror, at situationen vil have en positiv effekt på virksomheder og uddannelser. Når vi kommer retur, og i takt med at situationen normaliserer sig, vil vi stå stærkere digitalt i Danmark end før. Uddannelser vil være klar på at sikre et bedre grundlag for digitale eller blended læringsforløb. Virksomheder vil være klar til at lave læring omkring centrale teknologier og medarbejdere vil gerne styrke deres digitale kompetencer yderligere. Herudover håber jeg, at vi oplever en politisk opbakning og et økonomisk råderum for skolerne til at styrke kvaliteten gennem digitale tiltag.   

Vi kan i Edura allerede mærke en effekt af situationens alvor. De sidste 3-4 uger har været travle, og vi har kæmpet for at kunne gennemføre alle vores aktiviteter digitalt, men det er lykkedes. Vi har netop startet flere rådgivningsprocesser om digital læring og igangsat udvikling af flere læringsforløb om brugen af digitale værktøjer. Herunder bl.a. Microsoft Teams, samt igangsat projekter med digitalisering af AMU-kurser. Jeg glæder mig over interessen for vores ydelser, og håber flere virksomheder ønsker at styrke deres digitale kompetencer sammen med Edura i fremtiden. 

Jeg vil afslutningsvist gerne hylde de mange undervisere, skoler og uddannelser, som på rekordtid har formået at omstille sig til en usædvanlig hverdag, hvor undervisning gennemføres digitalt efter bedste evne. Det er beundringsværdigt, og jeg håber, at det øger fokus på at skabe bedre digitalt understøttede uddannelser i Danmark i fremtiden. Samtidig håber jeg, at der igangsættes tiltag for at styrke kompetenceudviklingen og øge de digitale kompetencer for vores undervisere, som skal uddanne de kommende digitalt indfødte generationer. 

Tak, fordi du læste med!  

Jacob Friis

Jacob Friis Pedersen

Jacob Friis Pedersen er Partner i Edura og ansvarlig for salg, kommunikation og markedsføring og har derudover kundeansvar på størstedelen af vores offentlige og private kunder.

Jacob har en kombineret teknisk og kommerciel baggrund inden for IT og salg. I hele sin professionelle karriere har han beskæftiget sig med salg af IT- og konsulentydelser bl.a. som Sales Manager i Globeteam og Safewhere. Her havde han kundeansvar for 25 kommuner heriblandt Odense Kommune, Halsnæs Kommune og Faxe Kommune. Jacob har tidligere været involveret i projekter hos en lang række offentlige og private kunder, bl.a. hos Styrelsen for IT og Læring, Dansk Industri, Niels Brock, ZBC, Dansk Industri og samtlige FGU-institutioner i Danmark. Han har en omfattende teknisk viden om IT-infrastruktur, Identitets og adgangsstyring og særligt IT-systemer til at understøtte læring og uddannelser.