Kompetence-udvikling af FGU 2020

Med afsæt i vores domænekendskab til FGU-sektoren har vi udviklet 2 unikke forløb til kompetenceudvikling af FGU i 2020

rapport_studieadministrative_systemer_i_danmark

Effektive administrative arbejdsgange på FGU

Kompetenceudvikling til etablering af en værdiskabende styring af FGU-institutionens administrative arbejdsgange fra start

Læs mere

Inddragelse af IT og digital læring på FGU

Kompetencegivende forløb til bedre inddragelse af IT i undervisningen som fagligt og didaktisk redskab

Læs mere