Kompetenceforløb målrettet FGU

Kompetenceudviklingsforløb i digital læring målrettet undervisere på FGU-institutioner

Forløbets formål er at give deltageren indsigt i digitale virkemidler i læringssammenhænge, samt at gøre deltageren i stand til bedre at kunne inddrage digitale virkemidler og it i undervisningen på FGU

I dette forløb udvikles deltagerens kompetencer blandt andet inden for:

  • Forståelse for digital læring
  • Effektiv inddragelse af digitale virkemidler i undervisningen
  • Digital understøttelse af specifikke individuelle behov hos FGU-eleverne
  • Undervisningsplanlægning med digitale virkemidler
  • Inddragelse af eksisterende løsninger i undervisningen (UDDATA+, Office365 mv.)
  • Udforskning af nye og spændende læringsteknologier/-værktøjer
Læs fuld beskrivelse

Forløbet vil udvikle lærernes kompetencer i at anvende it og digitale læringsmidler i de faglige temaer på FGU. Således understøtter forløbet målet om, at it skal indgå i FGU-undervisningen som fagligt og didaktisk redskab.

Forløbet vil give deltageren et kompetenceløft inden for:

1. It og digital læring: Deltageren opnår både teoretisk og praktisk viden om digital læring og dets muligheder herunder hvornår det er en fordel eller en hindring at anvende i undervisningen på FGU

2. Behov/forudsætninger blandt FGU-eleverne: Deltageren vil gennem en definition af digitale virkemidler kunne understøtte de typiske og meget individuelle behov/forudsætninger blandt FGU-eleverne, såsom ordblindhed, variation i kompetencer/differentiering mv.

3. Undervisningsplanlægning:Deltageren vil få kendskab til god og effektiv undervisningsplanlægning,som inddrager digitale virkemidler

4. Inddragelse af FGU-systemer i undervisningen: Deltageren vil undervises i, hvordan FGU-sektorens eksisterende systemlandskab (Office365/Google+, UDDATA+, Praxis mv.) kan inddrages effektivt i undervisningen

5. Læringsteknologier/-værktøjer: Deltageren vil gennem udforskning og anvendelse blive undervist i nye og spændende læringsteknologier/-værktøjer

6. Netværk: Deltageren vil gennem forløbet få mulighed for at netværke med andre institutioner og erfaringsudveksle med andre undervisere

Læringsudbyttet for forløbet er beskrevet i den fulde beskrivelse.

I løbet af 2020 vil der være 4 sammensatte hold på tværs af de tilmeldte FGU-institutioner. Der vil dog være en kapacitetsbegrænsning pr. hold.

Det er påkrævet, at forløbet kører synkront, men at alle deltagere kan tage enkelte undervisningssessioner asynkront. Enkelte webinarer og workshops påkræver, at alle er deltagende på samme tid. Deltagere og undervisere skal bindes til hinanden som et traditionelt hold.

Forløbsindhold

Periode og
omfang
Længde 16 uger
Studietid 2-3 timer / uge
Undervisningsdage 5 dage

Læringsforløbet består af 5 moduler. Hvert modul indeholder en digital undervisningsseance, som kan udføres i eget tempo, og én efterfølgende workshop-dag med fokus på praktiske øvelser afsættende i den pågældende undervisningsseance.

Undervisningsdage afholdes på den tilmeldte FGU-institution eller på egnede kursusfaciliteter i området. Priser er inklusive forplejning.

Læringsforløbet består af 5 moduler. Hvert modul indeholder en digital undervisningsseance, som kan udføres i eget tempo, og én efterfølgende workshop-dag med fokus på praktiske øvelser afsættende i den pågældende undervisningsseance.

Undervisningsdage afholdes på den tilmeldte FGU-institution eller på egnede kursusfaciliteter i området. Priser er inklusive forplejning.

Prisen for deltagelse er 15.000 pr. deltager

Alle priser er eksklusive moms.

Forløbet forventes at kunne dækkes af puljen for kompetenceudviklingsmidler for FGU i 2020. Læs vejledning her.  

16 uger

Varighed af forløb

2-3 timer

Forventet studietid pr. uge

5 dage

Undervisning (face-to-face)

Pris pr. deltager

Kr. 15.000,-

Jacob Friis Pedersen

Jacob Friis Pedersen

jfp@edura.com
+45 42 43 62 63

Tilmelding

Forløbet igangsættes i 2020 og forventes at kunne dækkes af puljen til kompetenceudvikling af FGU

Din FGU-institution skal inden d. 16. december indsende budget og udviklingsplan for FGU-institutionen, herunder en ansøgning til fordeling af de afsatte kompetenceudviklingsmidler til Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet.

Hvis du ønsker at tilmelde din FGU-institution til det kompetencegivende forløb om værdiskabende studieadministrative processer, bedes du tilkendegive din tilslutning ved at udfylde tilmeldingsformularen. En af vores ansatte vil herefter rette henvendelse til dig hurtigst muligt.