Kompetenceforløb målrettet FGU

Kompetenceudvikling til det administrative personale på landets FGU-institutioner

I dette forløb udvikles deltagerens kompetencer til:

 • At kunne skabe overblik over og dokumentere administrative arbejdsgange
 • At kunne udarbejde og vedligeholde et effektivt administrativt årshjul
 • At inddrage andre personer/afdelinger til at definere snitflader i administrative processer
 • At anvende et system til at visualisere og beskrive egne processer og arbejdsgange
 • At skabe opmærksomhed omkring og effektivt implementere administrative processer
Læs fuld beskrivelse

Med afsæt i FGU-sektorens ilddåb og unge levealder eksisterer der en oplagt mulighed for at få etableret en værdiskabende styring af FGU-institutionens administrative arbejdsgange fra start. Desuden har implementeringen af det studieadministrative system på FGU-institutionerne introduceret mange nye – og uprøvede arbejdsgange – som øger behovet for at få dokumenteret og kortlagt arbejdsprocesser, som sætter det administrative personale i stand til at arbejde mere effektivt.

Med udgangspunkt i erfaringer fra en række tidligere implementeringer af studieadministrative-systemer i uddannelsessektoren, har Edura udviklet dette unikke læringsforløb, hvor deltageren kompetenceeudvikles til bedre at kunne etablere værdiskabende arbejdsgange, og sikre god dokumentation af arbejdsgange relateret til studieadministration og økonomi.

For at optimere vidensdeling og netværksdannelse i FGU-sektoren, afholdes de fastlagte undervisningsdage med deltagere fra flere institutioner.

Efter et gennemført forløb har deltageren blandt andet opnået kompetencer til:

 • At definere effektive administrative arbejdsgange
 • At kunne kortlægge og dokumentere eksisterende arbejdsgange og processer
 • At kunne arbejde i et system til at tegne diagrammer for egne processer og arbejdsgange
 • At udarbejde god arbejdsdokumentation til én selv og sine kollegaer
 • At planlægge, udarbejde og forbedre et administrativt årshjul
 • At kunne udpege processer som egner sig godt til optimering
 • At være en stærk procesorienteret nøglefigur
 • At kunne samarbejde med øvrige FGU-institutioner om samskabelse af gode arbejdsgange

Forløbet er tilpasset FGU-institutionernes virkelighed, og udbydes derfor på fleksible vilkår, og faciliteres som et digitalt læringsforløb med 6 opfølgende undervisningsdage.

Forløbet udbydes som blended learning og anvender nogle af de mest effektive og moderne digitale læringsunderstøttende principper.

Periode og
omfang:
Varighed 16 uger
Studietid
(Deltageraktivitet)
2-3 timer / uge (online)
Workshops/
undervisningsdage
6 dage
Coaching
(for ledere)
5 individuelle sessioner af 1 time

De praksisorienterede undervisningsdage samt ledelsesforløb og coaching planlægges individuelt med FGU-institutionen efter opstart.

Opstart i marts eller september måned 2020

Forløbet er inddelt i 5 moduler:

1. Introduktion og onboardingtil ”Værdiskabende administrative arbejdsgange”
Formålet er at skabe en god introduktion til kompetenceudviklingsforløbet

2. Processer, procedurer og det administrative årshjul
Modulet skal styrke ledernes og personalets kompetencer til administrative opgaver, herunder hensigtsmæssig tilrettelæggelse af det daglige arbejde

3. Værdiskabende processer på FGU
Modulet skal bidrage til udvikling af stærke kompetencer inden for kortlægning af administrative processer, samt udvikling af gode arbejdsgange og dokumentation

4. Den effektive administration
Modulet skal bidrage til udvikling af kompetencer, som skaber forbedrede og effektive arbejdsgange

5. Procesorienteret ledelse i praksis (ledelsesforløb)
Modulet har til formål at udvikle ledergruppens kompetencer så de kan arbejde målrettet med procesoptimering- og ledelse.

Prisen for deltagelse er 13.000 pr. deltager ved minimum 6. deltagere pr. FGU-institution.

Ved yderligere deltagere er prisen efterfølgende kr. 5.500 pr. deltager.

Alle priser er eksklusive moms.

Forløbet forventes at kunne dækkes af puljen for kompetenceudviklingsmidler for FGU i 2020. Læs vejledning her.  

16 uger

Varighed af forløb

2-3 timer

Forventet studietid pr. uge

5 dage

Undervisning (face-to-face)

Pris pr. deltager

Kr. 13.000,-

Ved min. 6 deltagere pr. institution. Ved flere deltagere er prisen kr. 5.500 pr. yderligere deltager.

Jacob Friis Pedersen

Jacob Friis Pedersen

jfp@edura.com
+45 42 43 62 63

Jonathan Garner

Jonathan Garner

jg@edura.com
+45 41 16 11 08

Tilmelding

Forløbet igangsættes i enten marts og september 2020 og forventes at kunne dækkes af puljen til kompetenceudvikling af FGU.

Din FGU-institution skal inden d. 16. december indsende budget og udviklingsplan for FGU-institutionen, herunder en ansøgning til fordeling af de afsatte kompetenceudviklingsmidler.

Hvis du ønsker at tilmelde din FGU-institution til det kompetencegivende forløb om værdiskabende studieadministrative processer, bedes du tilkendegive din tilslutning ved at udfylde tilmeldingsformularen. En af vores ansatte vil herefter rette henvendelse til dig hurtigst muligt.

Derfor har vi udviklet dette forløb...

Vores erfaring med etableringen af FGU-sektoren og tætte samarbejde med både ledere og medarbejdere har givet os et unikt indblik i de akutte behov, som administrationen på FGU’erne har på tværs af forskellige funktioner fra økonomi til elevadministration.

Vi har med dette læringsforløb samlet de vigtigste værktøjer og procesredskaber, som kommer til at sikre en smidigere og mere værdiskabende administration.

Det har været vigtigt for os, at udvikle et forløb hvor de deltagende kursister kompetenceudvikles med gode metoder til at kunne synliggøre deres arbejde i administrationen, definere snitflader og skabe et effektivt samarbejde – både internt og med de øvrige FGU-skoler.

Jonathan Garner, Partner i Edura