Effektiv CRM-løsning til uddannelser i Danmark

CRM Education 365 er en unik CRM-platform, der er skræddersyet til danske uddannelsesinstitutioner

Udviklet specielt til uddannelser

CRM Education 365 er specialudviklet løsning som kan automatisere og effektivisere store dele af uddannelsesinstitutioners arbejde med rekruttering af elever, håndtering af events, leadindsamling og det opsøgende virksomhedsarbejde, herunder salg af efteruddannelse/kurser samt det praktikpladsopsøgende arbejde.

Edura har i samarbejde med flere af landets største uddannelsesinstitutioner udviklet CRM Education 365. Løsningen er baseret på ClickDimensions og Microsoft Dynamics 365

Få en gratis demo af CRM Education 365

Du skal blot udfylde formularen. Så kontakter vi dig for at drøfte mulighederne med CRM Education 365

Ved indsendelse af formularen accepterer du behandling af dine data. Du kan altid frabede dig kommunikation fra Edura.

Øg rekrutteringsindsatsen

CRM Education 365 dækker hele tiltræknings- og rekrutteringsprocessen på en uddannelsesinstitution i én samlet løsning. 

Løsningen giver således stærke værktøjer til at indsamle leads og øge tiltrækning, rekruttering og marketing mod nye og potentielle elever/studerende.

CRM-løsningen gør det muligt at automatisere flows og marketingaktiviteter via chatbotter, Email og SMS-afsendelser.

 • Automatisering af kampagner (Marketing Automation)
 • Registrering til besøgsdage, åbent-hus og events
 • Web-forms (kontaktformularer, tilmeldingsformularer mv.)
 • Event-management
 • Opsæt og afsend nyhedsbreve direkte i løsningen
 • Opsæt landingpages uden kendskab til HTML eller CSS
 • Håndtering af surveys og evalueringer

Professionelt salg

Anvendelsen af CRM Education 365 som salgsværktøj vil styrke og professionalisere det generelle salgsarbejde markant, særligt i det opsøgende virksomhedsarbejde. Erfaringsmæssigt går både viden, historik og salgsmuligheder tabt, da de ikke registreres i en central løsning i dag. 

 • Løsningen er integreret i Outlook, så kommunikation gemmes i CRM
 • Løsningen er en direkte erstatning til Praktik+
 • Mobilapp muliggør at telefonopkald nemt kan spores/gemmes i CRM
 • Reducering af administrationstiden
 • Kunden får en bedre oplevelse som styrker samarbejdet
 • Færre salgsmuligheder går tabt

Sælg mere efteruddannelse

Potentialet ved salg af kurser/efteruddannelse er stort for de fleste uddannelsesinstitutioner. Vil man øge væksten på kursusområdet, vil CRM Education 365 med fordel kunne anvendes.

Løsningen kan også med fordel anvendes til at automatisk at rette henvendelse til personer/virksomhed forud for udløb af certifikatgivende forløb.

Skab flere praktikpladser

CRM Education 365 indeholder et modul til automatisering af arbejdsgange på skolen, som sikrer at flere studerende/elever får en praktikplads.Løsningen kan anvendes både på erhvervsskoler og akademiuddannelser, hvor praktikforløb er en del af uddannelsen. 

Robot overvåger praktikpladsaftaler 

Traditionelt set, er arbejdsgangene i det praktikpladsopsøgendearbejde på EUD udformet sådan, at virksomhedskonsulenter orienterer sig på en Excel-liste over virksomheder og elever med snarligt praktikforløb, for herefter at rette manuel henvendelse til virksomheden.

Med CRM Education 365 er det blandt andet muligt at automatisere store dele af det praktikpladsopsøgende arbejde. Løsningen indeholder en robot, som overvåger virksomheder i CRM-systemet med snarlige praktikudløb.

14 uger før en praktikplads udløber, retter robotten automatisk henvendelse til de pågældende virksomheder. Robotten indhenter herefter samtykke fra virksomhederne til at blive kontaktet om muligheden for at indgå nye aftaler for én eller flere elever.