Digitalisering af læringsforløb for FGU Midt- og Østsjælland

Læsetid: 3 minutter
Edura har fra december 2020 samarbejdet med FGU Midt- og Østsjælland om at skabe et digitalt alternativ til traditionel tilstedeværelsesundervisning

Abonner på viden om digital læring

Tilmeld dig og få gratis adgang til alle vores fremtidige udgivelser om digitalisering og optimering af uddannelsessektoren.

FGU Midt- og Østsjælland havde et ønske om at tilbyde deres elever et alternativ til tilstedeværelsesundervisning og tiltrække flere elever ved at skabe et inspirerende virtuelt læringsrum. Edura har derfor fra december 2020 til februar 2021 hjulpet med at udvikle digitale læringsforløb for 6 eksisterende fag samt opkvalificere undervisere på FGU Midt- og Østsjælland for at give dem erfaring med at gennemføre digital fjernundervisning.

Undervisning tilpasset til den enkelte elev

FGU Midt- og Østsjælland havde et særligt ønske om at sætte fokus på de unge, som oplever udfordringer med at være fysisk til stede i undervisningen på fuld tid. Afdelingschef for FGU Midt- og Østsjælland i Køge, Anders Bøhm, forklarer, at det i projektet især har været vigtigt at skræddersy nogle undervisningsforløb, som er målrettet det enkelte individ med henblik på at tilbyde et digitalt alternativ til de elever, som fra deres grundskole eller folkeskole, har haft svært ved at sidde fysisk i et klasserum og modtage undervisning.

Derfor var formålet med projektet helt naturligt at udvikle og digitalisere uddannelsesforløb og uddannelsesmaterialer, så de egnede sig til at blive brugt som fjernundervisning.

Effektiv fremdrift med Bootcamps

I processen var det vigtigt, at underviserne blev en aktiv del af udviklingen af digitale undervisningsforløb samt at de opnåede viden om digital læring og blev i stand til at vidensdele på tværs af FGU-institutionerne. Edura igangsatte derfor en række bootcamps for at sikre at deltagerne:

  • Opnåede fælles viden om digitaliseringsprocesser og produktion af asynkrone læringselementer
  • Erfaring med at gennemføre fjernundervisning
  • Erfaring med anvendelse af Teams og OneNote til fjernundervisning

Projektet bestod af en udviklingsproces, der strakte sig over 3 Bootcamps på i alt 4 dage. På de forskellige bootcamps var Edura i tæt samarbejde med en projektleder, ansvarlig for udviklingen på de 3 bootcamps og bistod med færdiggørelsen af digitale undervisningsforløb for fagene Matematik, Dansk, PASE, Naturfag, Samfundsfag og Engelsk.

Ved at afholde bootcamps kunne vi opnå et fælles fagligt og pædagogisk fokus og sikre en effektiv udvikling af og et solidt grundlag for digitaliseringen.

Rapid Learning Planner

I løbet af de forskellige bootcamps anvendte deltagerne desuden Rapid Learning Planner til at skabe et nedbrudt undervisningsforløb.

Rapid Learning Planner er et procesværktøj i spilformat til nedbrydning og udvikling af læringsforløb – enten fysiske, blended eller digitale lærings- og undervisningsforløb.

Rapid Learning Planner er inddelt i 3 stadier, hvor deltagerne introduceres til de mange relevante overvejelser, som man skal gøre sig i tilrettelæggelsen af et digitalt, traditionelt eller blended lærings- eller undervisningsforløb.

RLP inspirerer således deltagerne til at vidensdele, diskutere, samarbejde og til at innovere på eksisterende læringsforløb, eller opstarte udvikling og nedbrydning af helt nye. Du kan læse meget mere om RLP her:

Fokus på fjernundervisning

I Edura har vi den grundlæggende tro på, at digitalisering har et enormt potentiale for at øge læring. Vi har også indgående erfaring med at hjælpe uddannelsesinstitutioner med hele processen med at digitalisere læringsforløb – helt fra udviklingen af en digitaliseringsstrategi, valg af læringsteknologi og platforme, nedbrydning af kompetencemål og forløb og helt til produktionen af digitale læringselementer.

Senior konsulent, Kristian Stagis, forklarer også at:

”Digitalisering af læring skal typisk gøres i mindre skridt, så organisationen kan følge med. Men med en udviklergruppe der går all In med deres viden, energi og rummelighed, så kan det lykkes med selv lange forløb på forholdsvis kort tid”

Hos FGU Midt- og Østsjælland har der også været en fantastisk opbakning til projektet:

”Den der kombination af en fælles ambition og en stilsikkerhed, og også i virkeligheden en lyst og en motivation til at skabe det nye, som andre ikke have gjort før. Det var medvirkende til at vi kom så godt i mål”

– Anders Bøhm, afdelingschef for FGU Midt- og Østsjælland i Køge.

Vil du gerne vide mere om, hvordan du kan skabe god fjernundervisning på din uddannelsesinstitution? Så kan du kontakte Kristian Stagis her.

FGU Midt- og Østsjælland

Den 1. august 2019 blev et helt nyt uddannelsesområde kaldet ”Forberedende Grunduddannelse” (FGU) etableret i Danmark. FGU-området henvender sig til uddannelsesparate under 25 år, der af forskellige årsager endnu ikke er i stand til at gennemføre en videregående uddannelse. Sektoren er en konstruktion af de tidligere produktions -og VUC-skoler med tre forskellige uddannelsesspor, Almen, produktion, -og erhvervsgrunduddannelse. FGU-sektoren er landet over opdelt i 27 institutioner, med 88 tilhørende skoler. FGU Midt- og Østsjælland driver tre skoler i Køge, Faxe og Ringsted og dækker over Køge, Faxe, Stevns, Ringsted og Sorø kommune.

Vil du forrest i køen når vi deler ny viden?

Over 600 læser allerede med når vi deler viden om vores arbejde med uddannelsessektoren

Ved tilmelding accepterer du behandling af dine data. Du kan altid framelde dig.