Hvad er Blended Learning og hvordan virker det?

Læsetid: 3 minutter
Hvad er Blended Learning og hvordan virker det?

Abonner på viden om digital læring

Tilmeld dig og få gratis adgang til alle vores fremtidige udgivelser om digitalisering og optimering af uddannelsessektoren.

Blended Learning er en undervisningsform, som kan øge de studerendes engagement og fleksibilitet ved at kombinere traditionel tilstedeværelsesundervisning med online undervisning og digitale medier

Blended_Learning

En kombination af traditionel og digital læring

Blended Learning er i de seneste år blevet et vigtigt begreb, fordi der findes en række fordele ved, at den studerende ikke udelukkende modtager face-to-face undervisning i et fysisk lokale. I stedet opfordrer Blended Learning til brugen af interaktive teknologier som f.eks. videoer, podcasts, screencasts, videokonferencer og andre typer af præsentationssoftware.

Overordnet set består Blended Learning af en kombinationen mellem:

 1. Traditionel tilstedeværelsesundervisning
 2. Online materiale og videoundervisning
 3. Struktureret selvstudie hvor den studerende/medarbejderen tager udgangspunkt i det tilgængelige online materiale

Hvorfor er Blended Learning så populært?

Der er flere grunde til, at Blended Learning er et begreb, der er blevet mere populært de seneste år. Edura har samlet en række forklaringer her:

 • Balance i undervisningen
 • Engagement og fleksibilitet
 • Øget selvstændighed
 • Reducerer omkostninger
 • Samarbejde i centrum
 • Kan ramme målgruppen bedre

Balance i undervisningen

I en læringssammenhæng der tager udgangspunkt i Blended Learning kan undervisningen optages, og gives til studerende eller medarbejdere online, hvilket sikrer stor fleksibilitet i forhold til hvornår, og hvor man vil lære.

På den anden side skaber den traditionelle tilstedeværelsesundervisning en balance ved at give deltageren mulighed for at udvikle kompetencer til at løse de udfordringer, som bliver stillet i undervisningen. På den måde skabes der altså en balance mellem teoretisk og praktisk undervisning, men også mellem social og individuel læring.

Engagement og fleksibilitet

En af fordelene ved at bruge Blended Learning er, at det i høj grad kan forbedre den studerendes undervisningsoplevelse ved at forbedre deltagerens indlæring og øge deres engagement. Derudover giver online undervisning mulighed for selv at vælge hvor, og hvornår de gerne vil lære. Det giver bl.a. også større fleksibilitet til at kunne bruge længere tid på emner, der er svære eller ukendte for den enkelte studerende eller medarbejder. Desuden giver online undervisning muligheden for at kunne spole frem og tilbage i undervisningsmaterialet efter behov.

Øget selvstændighed

Blended Learning er en undervisningsform, som opmuntrer deltageren til at tage større ansvar for egen læring. Det kan bl.a. være ved selv at søge efter informationer på internettet.

Det øgede ansvar kan også give de studerende en langt større forståelse for deres egen læringsproces, og en indsigt i hvordan de lærer bedst.

I den forbindelse støttes de studerende også i at udvikle såkaldte ”soft skills”. Soft skills er færdigheder som efterspørges på arbejdsmarkedet, og inkluderer f.eks. kreativitet, samarbejdsevner, løsninger på komplekse problemer, kulturforståelse, empati mv.

Reducerer omkostninger

Blended Learning kan bl.a. reducere omkostningerne forbundet med undervisningslokaler, forberedelsestid og undervisningstid for underviseren. Det giver også gode muligheder for at kunne genanvende det online materiale, som anvendes i undervisningen.

Læringsforløb som afvikles ved Blended Learning kan skabe en bedre business case set i forhold til traditionel face-to-face undervisnings. Det er dyrt for virksomheder at undervise medarbejdere, især hvis der skal inkluderes rejseomkostninger, forplejning og evt. overnatning, hvilket derfor kan formindskes ved at anvende Blended Learning.

Samarbejde i centrum

Blended Learning har stort fokus på samarbejde og interaktiv læring. Online undervisning er mere effektivt når de studerende samarbejder, end når de arbejder individuelt. Der er flere forskellige måder, hvorpå de studerende kan samarbejde online. Det kan eksempelvis være gennem synkrone eller asynkrone online diskussioner eller gruppe afleveringer. Online interaktioner kan anses som relativt anonyme, hvilket gør det mere attraktivt at deltage for de studerende, der er mere generte.

Kan ramme målgruppen bedre

I dag vokser mange op med teknologi og digitale værktøjer, hvilket i høj grad har ændret den måde vi kommunikerer på. Det er især gældende for millennials og personer fra Generation Z (1995-2010), som dagligt kommunikerer på e-mails og sociale medier. Brugen af Blended Learning som undervisningsmetode vil derfor sandsynligvis appellere til disse generationer bedre end ved traditionel tilstedeværelsesundervisning.

Erfaringer fra Edura

Hos Edura har vi erfaring med at hjælpe institutioner og private virksomheder med at planlægge, nedbryde og udvikle digitale læringsforløb og læringsforløb, der er baseret på Blended Learning.

Vi har primært rådgivet vores kunder om, hvornår digitale læringsforløb og Blended Learning er fordelagtige, og hvor de kan erstatte mere traditionelle undervisningsformer. Derudover har vi bl.a. bidraget med at skabe:

 1. Stor omkostningseffektivisering på indlæring for medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere
 2. Bedre indlæring og større effekt på adfærd, tilegnet viden og færdigheder
 3. Bedre styring med opkvalificering og indlæring fra et ledelsesperspektiv
 4. Mere fleksible, inspirerende og underholdende læringsforløb
 5. Bedre dokumentation af læringsindhold og muligheder for genanvendelse

Vi har også udviklet et læringsspil, der hedder Rapid Learning Model, og som på nuværende tidspunkt er i en prototypefase. Formålet med læringsspillet er at hjælpe med at ændre læringsforløb med digitale virkemidler i enten rent digitalt understøttede læringsforløb eller Blended Learning forløb på en underholdende måde.

Er du interesseret i mulighederne for at implementere digital og Blended Learning i din virksomhed eller institution? Så er du altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde.

Vil du forrest i køen når vi deler ny viden?

Over 600 læser allerede med når vi deler viden om vores arbejde med uddannelsessektoren

Ved tilmelding accepterer du behandling af dine data. Du kan altid framelde dig.