Kan Virtual Reality virke bedre end traditionel læring?

Læsetid: 3 minutter
Kan Virtual Reality virke bedre end traditionel læring?
person som anvender virtual reality til læring

Abonner på viden om digital læring

Tilmeld dig og få gratis adgang til alle vores fremtidige udgivelser om digitalisering og optimering af uddannelsessektoren.

Virtual Reality er et teknologisk værktøj, der kan få stor betydning for digital læring og for fremtidens læringsprocesser. På baggrund af det potentiale som Virtual Reality (VR) har inden for digital læring, har vi samlet 6 bud på, hvordan VR kan forstærke undervisning af studerende og træning af medarbejdere i private virksomheder.

forslag til hvordan virtual reality virker bedre end traditionel læring

Vil du vide mere om Virtual Reality, og hvordan det adskiller sig fra Augmented Reality og Mixed Reality? Så kan du læse vores artikel her. 

VR er læring ved oplevelser

Når man oplever Virtual Reality tror hjernen, at den computerskabte virkelighed eksisterer. I undervisningssituationer betyder det, at den enkelte vil kunne opleve virtuelle læringssituationer som ”virkelighed”.

Derudover bliver læring langt mere dynamisk og inkluderende med VR, fordi det er en mere aktiv læringsform. Ved traditionel læring er den studerende altså i langt højere grad en passiv modtager af undervisning.

Undervisning er mere mindeværdigt med VR

Ofte tilegner vi mennesker os bedst viden og læring ved princippet ’learning by doing’. VR giver den enkelte mulighed for at træde ind i en læringsrig verden, hvor brugeren aktivt kan udfolde sig i teknologien. Derfor kan Virtual Reality opleves som en mere effektiv måde at opnå læring på.
Det er også til dels fordi, at det er nemmere for os at huske oplevelser og følelser.

Det er en individuelt, hvordan vi hver især bedst husker og lærer. På trods af dette, så understøtter VR visuel læring, og det vil have en mere mindeværdig effekt end traditionel læring.

VR kan være et billigere alternativ

På nuværende tidspunkt er der sket store udviklinger, når det kommer til prisen på VR-teknologien. Flere prognoser peger på, at prisen på VR vil blive attraktivt nok til at blive en almindelig del af undervisningen i fremtiden.

Derudover er der ved brugen af Virtual Reality ingen store omkostninger forbundet med at køb af udstyr, lokaler eller instruktører. Det er eksempelvis noget der kræves ved undervisning af flyteknikere i dag.

VR giver billigere adgang til viden om dyre fly

Hos TEC Aviation har man også gjort brug af VR i undervisningen af flyteknikerelever, så de får bedre mulighed for at udforske teknikken i moderne fly. Læs mere om undervisningstiltagene her.

At VR-udstyr, såsom briller mv., bliver billigere vil dog ikke nødvendigvis have indflydelse på prisen for udvikling af de digitale læringsuniverser. Vi vurderer, at VR kan få stor indflydelse på digital læring til almene læringsformål. Det er dog under forudsætning af at teknologien bliver billigere i fremtiden.

Det bliver derfor spændende at se, om prisen på udvikling af læringsuniverser i VR og uddannelse af undervisere i teknologien kan bringes ned på et niveau, som gør at VR giver mening at anvende i almen undervisning.

Træning med VR

VR kan derudover også bruges til træning af medarbejdere. I Danmark bruger både COOP og McDonalds bl.a. VR til oplæring af nye medarbejdere for at sikre en bedre og mere mindeværdig og motiverende oplæring.

Her bliver medarbejderne præsenteret for forskellige kundescenarier, for at sikre at de kan levere den bedste service, når de står i de virkelige butikker. Det hænger i høj grad også sammen med punktet nedenfor, nemlig at VR kan skabe risikofri læring.

VR er risikofri læring

Fordi VR foregår i en computersimuleret “virkelighed”, kan læring i dette miljø ses som risikofrit og ufarligt.

Af den grund kan VR især anses for at være en god mulighed for bl.a. militær-, medicin- og luftfartsindustrien – hvor fejl er dyre, og ultimativt kan koste menneskeliv.

Eksempelvis kan medicinstuderende få indblik i kroppens funktioner, og studerende inden for flyindustrien kan blive udsat for forskellige scenarier såsom nødlandinger eller kraftig turbulens uden på nogen måde at være i fare.

Det betyder, at VR kan træne studerende og medarbejdere i, hvordan situationer i den virkelige verden skal håndteres, helt risikofrit. VR gør på den måde læring, der traditionelt set har været anset som værende utilgængeligt, tilgængeligt.

VR muliggør fjernundervisning

VR-teknologien som en digital læringsform har desuden potentialet til at kunne bruges som fjernundervisning. På den måde kan alle, der har adgang til internettet gå online og deltage i et virtuelt læringsforløb. Det betyder, at underviseren og de studerende uafhængigt af tid eller sted kan transportere dem selv til en fælles virtuel verden. VR har derfor potentialet til at gøre læring langt mere fleksibel end ved traditionel læring.

I modsætning til traditionel læring kan virtual reality have en større effekt på læring, fordi VR er en aktiv læringsform, er mere mindeværdigt, et billigere alternativ, tilbyder risikofri læring og træning og muliggør fjernundervisning. At gøre VR til en integreret del af undervisningen kræver sandsynligvis, at der sker større udviklinger ift. omkostningerne forbundet med teknologien. På trods af det er der store fordele ved implementeringen af VR i undervisningssammenhænge. Det skyldes, at læring sandsynligvis bliver hurtigere, mere effektivt og langt mere motiverende.

Vil du forrest i køen når vi deler ny viden?

Over 600 læser allerede med når vi deler viden om vores arbejde med uddannelsessektoren

Ved tilmelding accepterer du behandling af dine data. Du kan altid framelde dig.