Digitalt undervisningsprojekt med FGU-Trekanten

Læsetid: 4 minutter
Edura begyndte d. 25. marts 2020 et samarbejde med FGU-Trekanten med det formål at udarbejde en handlingsplan for, hvordan deres 5 skoler kunne tilbyde god digital undervisning til mere end 700 elever under Coronakrisen
FGU_trekanten_logo

Abonner på viden om læringsplatforme og teknologi

Tilmeld dig og få gratis adgang til alle vores fremtidige udgivelser om digitalisering og optimering af uddannelsessektoren.

Coronakrisen har i dag skabt nye forudsætninger for, hvordan man laver god digital undervisning. FGU-Trekanten oplevede under deres nedlukningsperiode, at man som samlet organisation måtte fjerne presset fra den enkelte underviser og i fællesskab tage hånd om problemet. Det resulterede i en proces, som har skabt en god ramme for at udvikle gode didaktisk overvejede digitale læringsforløb og samtidig tilbyde eleverne gode digitale læringsoplevelser.

Konkret handlingsplan

Det største ønske for FGU-Trekanten var at udarbejde en fælles handlingsplan, som skulle være i stand til at understøtte en digital hverdag for både elever og ansatte. Én af de vigtigste overvejelser var at sikre, at ansvaret ikke skulle ligge på den enkelte underviser. I stedet skulle der skabes nogle fælles rammer for håndteringen af online undervisning.

Handlingsplanen skulle derfor sikre, at der blev:

  1. Opstillet en struktur for elevernes hverdag
  2. Opstillet en klar forventning til en daglig tidsramme og omfang for undervisning
  3. Opstillet en klar ansvarsfordeling af opgaver mellem skolerne
  4. Opstillet en klar procedure for hvilke redskaber der skal anvendes til online undervisning
  5. Opstillet en klar forventning til, hvornår man er faglig, og hvornår man arbejder socialt
  6. Fokuseret på at FGU-Trekanten skulle være en inspiration for kolleger ift. indhold og opbygning af projektet
  7. Udviklet digitale læringsforløb, også kaldet projekter, som skulle anvendes i undervisningen og deles blandt skolerne på ugebasis
  8. Sørget for at ansatte på tværs af FGU-Trekanten kunne supportere hinanden godt
  9. Skabt retningslinjer og gode refleksioner om hvordan man indtænker digital didaktik

Løsningsprocessen

Det vigtigste nøgleelement for at FGU-Trekanten og Edura kunne finde de mest bæredygtige løsninger, var, aktivt at få udvalgte undervisere til at selv at skabe løsningerne. Derfor fik vi samlet 20 undervisere med de bedste digitale kompetencer fra de 5 skoler med ledelsesrepræsentation, som tilsammen fungerede som en udviklingsgruppe.

Udviklingsgruppen har gennem ugentlige workshops og dagligt udviklingsarbejde målrettet flyttet hele FGU-Trekanten, og har sammen været omdrejningspunktet, der har defineret og opnået de fremlagte målsætninger. “Jeg har oplevet at alle undervisere og ledere på FGU-Trekanten, på trods af den korte tidsfrist, har været helt fantastiske og eksemplariske i deres tilgang til og samarbejde om projektet. Udover at være løsningsorienterede og målrettede, har de på rekordtid omstillet sig og fundet bæredygtige løsninger, som fungerer på tværs af deres fem skoler” Jonathan Garner, Partner og Seniorkonsulent i Edura. Det har igennem hele processen været enormt vigtigt for samarbejdet mellem de 5 skoler, at der har været dedikerede undervisere til stede, som blev engageret i at skabe den digitale hverdag og den digitale organisation.

I løbet af processen om at skabe de digitale forløb fik gruppen udarbejdet en god rammesætning for, hvordan forløbene skulle designes. Det vigtigste udgangspunkt for forløbene var, at de skulle tage højde for elevernes forudsætninger, læringsmål og de didaktiske principper, som er designet til FGU-uddannelsen.

Eduras rolle

Edura har bidraget med omfattende viden og ekspertise inden for digital læring. I projektet har vi samlet udviklingsgruppen, og har drevet gruppens arbejde igennem facilitering af workshops samt rådgivning og anbefalinger til digital undervisning og samarbejde. Derudover har vi haft ansvaret for at sikre, at udviklingsgruppen kunne nå til konsensus om at træffe alle de vigtige beslutninger. “Edura har fungeret som en facilitator, og har haft en meget professionel tilgang til at følge op på aftaler samt at skabe overblik og struktur i løbet af hele projektet. Det har givet os en stor værdi at få skabt en struktur på en så kompliceret proces, som virtuel undervisning er” Leif Rye Hauerslev, Administrerende Direktør for FGU-Trekanten.

Løsningen

FGU-Trekanten har på baggrund af den udarbejdede handlingsplan udviklet 10 projekter, som repræsenterer 10 ugers digital undervisning. De 5 skoler har hver udviklet 2 projekter med hvert sit tema, som er blevet delt, tilpasset og videreudviklet på ugebasis imellem skolerne. Hvert projekt har haft et erhvervsfagligt udgangspunkt kombineret med almene fag.

I denne løsning har vi sammen fået opstillet en klar struktur og forventning til en daglig tidsramme for undervisningen, som kan give tid og overskud i både elevernes og undervisernes hverdag. Der er derfor også skabt en klar redegørelse for eleverne og undervisernes daglig arbejde, som inkluderer både et fagligt, socialt, vejledningsmæssigt og fysisk aspekt. Derudover har både elever og undervisere fået mulighed for at udvikle deres digitale kompetencer, og der er opstillet en klar procedure for, hvilke platforme og digitale redskaber der anvendes til undervisning og samarbejde på flere parametre.
Den endelige løsning har derfor bidraget til at opstille en struktur for, hvordan de enkelte skoler kan supportere hinanden både teknisk og fagligt, hvordan skolerne kan vidensdele og opsamle erfaringer løbende i deres digitale hverdag og hvordan FGU-Trekanten kan sikre en god faglig kvalitet i online undervisning og digitale læringsforløb.

Digitale undervisningskompetencer

Hos FGU-Trekanten har man ikke benyttet sig af virtuel undervisning før Coronavirussets udbrud og den efterfølgende nedlukning af skolerne. Ifølge Leif Rye Hauerslev har projektet med Edura givet skolerne mulighed for at arbejde med de begrænsninger, men også de muligheder, som digital læring kan tilbyde en undervisningsinstitution.

FGU Trekanten har i projektet haft et fokus på at sikre, at de fik opbygget deres digitale kompetencer, så de kan anvende formatet og arbejde effektivt med digitalt understøttet undervisning fremadrettet – også når Coronakrisen er overstået. Derfor har Edura arbejdet ihærdigt med, at alle gode og dårlige erfaringer skal diskuteres og dokumenteres, så skolerne står så stærkt som muligt på den anden side af krisen.

Med de erfaringer og det arbejde der er gjort i løbet af projektet, er der også gode muligheder for, at FGU-Trekanten på sigt kan tilbyde blendede læringsforløb for deres elever. Der er flere elevgrupper, som har responderet yderst positivt på det digitale undervisningsformat og fagligt har blomstret op i perioden. Det er derfor vigtigt, at FGU Trekanten fremadrettet kan gøre brug af blendede forløb og online undervisning for bedre didaktisk at kunne differentiere undervisningen for at målrette læringen til FGU-eleverne.

Det er derfor spændende for Edura at følge med i, hvad Coronavirusset potentielt har betydet for, hvordan uddannelsesinstitutioner anvender digital læring i fremtiden.

FGU-Trekanten

FGU-Trekanten er én af de største forberedende grunduddannelses (FGU) institutioner i Danmark, med 5 uddannelsesinstitutioner fordelt i Billund, Vejle, Fredericia og Middelfart kommune. Formålet med uddannelsesinstitutionerne er at tilbyde et samlet uddannelsestilbud om en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller andet beskæftigelse for ikke- uddannelsesparate unge mellem 15-25 år. FGU-trekanten har eksisteret siden den 12. august 2019 og ledes af administrerende direktør Leif Rye Hauerslev.

Andre relevante artikler om Læringsplatforme & Teknologi

Vil du forrest i køen når vi deler ny viden?

Over 600 læser allerede med når vi deler viden om vores arbejde med uddannelsessektoren

Ved tilmelding accepterer du behandling af dine data. Du kan altid framelde dig.