Edura har fokus på digitalisering af uddannelser

Eduras forretningsområder

Digital
Læring

Vi hjælper uddannelsesinstitutioner med at skabe nye digitale læringsforløb eller konvertere eksisterende til blended eller digital læring

Vækst &
Rekruttering

Vi hjælper institutioner med at forbedre deres resultater, tiltrække flere elever, øge salgsaktiviteten og med at skabe bæredygtig vækst

Datadrevet 
Ledelse & BI

Vi hjælper uddannelser med at bruge data og teknologi til at skabe de bedste mulige vilkår for drift og udvikling af uddannelser

Strategi &
Digitalisering

Gennem en dyb forståelse for strategi, teknologi og digital læring, arbejder vi målrettet med at gøre uddannelsesinstitutioner i stand til at kunne investere i de rigtige digitale løsninger

Effektivitet &
optimering

Vi samler adskillige års erfaring inden for uddannelsessektoren og er eksperter i effektivisering og optimering af arbejdsgange og studieadministration