Analyser & Projekter

Vi udfører skriftlige og grafiske analyser, som sikrer, at vores kunder kan træffe veldokumenterede og gennemtænkte beslutninger. Med udgangspunkt i mange års erfaring inden for projektledelse i uddannelsessektoren driver vi forretningskritiske projekter, som bidrager med faglighed, metode og punktlighed.

IT data

Beslutningsoplæg

Scenarieanalyser

Cost-benefit analyser

Business cases

Markedsanalyser

Projektgrundlag

Analyser

Står I overfor at træffe en beslutning eller gennemføre en forandring, som har store konsekvenser for forretningen, kursister, elever/studerende, medarbejdere og måske samfundet?

Vi hjælper vores kunder med at levere analyser, som danner grundlag for at træffe veldokumenterede beslutninger.

Typisk står vores kunder overfor et problem eller en mulighed, som kræver både ressourcer, indsigt og gode formidlingsevner.

Analyserne har ofte forskellige udgangspunkter, men det, der generelt kendetegner vores analyser, er følgende:

  1. Særlig viden og indsigt i regler, love og bekendtgørelser på uddannelsesområdet
  2. Stor erfaring inden for IT- og digitaliseringsområdet
  3. Stort fokus på grafisk og visuel fremstilling og formidling
  4. Adgang til de vigtigste interessenter og kilder inden for uddannelsesområdet i Danmark

Vi har foretaget et utal af forskellige analyser, hvor formen ofte er differentieret. Vores analyseproces starter med, at vi går i dialog om omfang og formål, inden vi påbegynder processen.

Vi inkluderer viden, samt eksempler fra tidligere analyser, som sikrer, at analysematerialet rammer målgruppen og formålet optimalt. Vi involverer kunden løbende i processen, så analysen rammer det optimale niveau.

Projekter

Gennemførsel af forretningskritiske forandringsprojekter er vores hjemmebane. Står I overfor et forandringsprojekt, som kræver tid, erfaring og indsigt i fagområdet?

Hos Edura har vi mange års erfaring med projektledelse for en lang række aktører både inden for og udenfor uddannelsesområdet. Alle vores konsulenter er certificeret i Prince2 og har omfattende erfaring med projektplanlægning, -udførsel og -opfølgning.

For at sikre kunden den optimale værdi af projektet foretager vi altid gevinstmålinger og evaluering af projektet for kunden, hvor vi måler på de opsatte succeskriterier og gevinstområder.

Vil du vide mere?

Gorm Eriksen

Gorm Eriksen

ge@edura.com
+45 27 15 00 77