Data & Business Intelligence

Vi hjælper uddannelsesinstitutioner med at skabe overblik over deres kerneforretning og træffe gode datadrevne beslutninger

CRM Konsulent

Uddannelsesområdet har behov for indsigt i en lang række faktorer, som kan understøttes med data og business intelligence. Eksempelvis i arbejdet med frafald, strategiopfølgning, forudsigelse og forecast af forventet optag (ansøgninger), fraværsvisninger, frafaldsoversigter, økonomi-oversigter, resultatlønskontrakter mv. Disse områder kræver et korrekt datagrundlag for at kunne træffe rationelle beslutninger. Vi oplever, at vores kunder ofte  bruger meget tid på at få adgang til data, eller ganske enkelt træffer beslutninger baseret på fornemmelser, da et overordnet datagrundlag ikke er tilgængelig.

Arbejdet med data og business intelligence indebærer to områder, som skal udvikles og implementeres i en balanceret proces. Det ene område omhandler etableringen og adgangen til data. Her er der tale om datakilder, systemunderstøttelse, opstilling af data og visualisering af data. Det andet område omhandler organisationens arbejde med datadrevne forretningsgange og beslutninger. Hos Edura har vi skabt en model målrettet uddannelsesinstitutioner, som sørger for, at der tages højde for begge områder.

Etablering og adgang til data

Vores mangeårige samarbejde med uddannelsesområdet gør, at vi kender størstedelen af datakilderne og de mest hensigtsmæssige KPI’er. Edura arbejder med data på følgende måde:

  1. Med afsæt i vores værktøjskasse af KPI’er fra uddannelsesområdet hjælper vi med at tilvejebringe en dataanalyse som definerer grundstrukturen i data.
  2. Vi etablerer en moderne platform, som kan hente relevante data og visualisere dem i et let forståeligt format
  3. Vi opstiller integrationerne og indsamler data via API’er
  4. Vi samarbejder om at prioritere de vigtigste potentialer i samarbejde med jer og hjælper jer med at identificere indsigter
  5. Vi opstiller dashboards med udvalgte data, KPI’er og visualiseringer

Rejsen mod datadrevne forretningsgange

Data, og især big data, er et varmt emne for mange virksomheder og uddannelsesinstitutioner, men når det kommer til at tage skridtet mod at etablere en datadreven kultur og en ledelsesstil, der baserer sig på datadrevne beslutninger, begrænses mange af den store kultur- og adfærdsændring, som forandringsprocessen kræver.

Hos Edura forstår vi os på denne udfordring. Det er en forandring, som skal bevæge ledelsen fra at stole på sin mavefornemmelse og i stedet sætte sin lid til valide data. For at skabe en vedvarende succesfuld forandringsproces, skal både en understøttelse af forretningsstrategien, de daglige arbejdsprocesser og adfærdsdesign tænkes ind i processen. Hos Edura arbejder vi målrettet med en tilgang, hvor vi tager udgangspunkt i kundens nuværende situation. Herfra vurderer vi de overordnede udviklingsmål og ambitionsniveauet. Vores tilgang tager udgangspunkt i følgende proces:

  • Vi identificerer organisationens nuværende situation med udgangspunkt i kerneforretningen, kompetencer, systemer, processer og de vigtigste områder, som skal være udgangspunkt for en datadrevet forandring
  • Vi etablerer sammen et visionsbaseret målbillede for forandringen mod at blive datadrevet
  • Vi udarbejder en plan for, hvordan vi sammen flytter organisationen mod en datadreven kultur
  • Vi opkvalificerer jer i arbejdet med data og til at blive dygtigere i arbejdet med datadrevet ledelse

Vil du vide mere?

Jonathan Garner

Jonathan Garner

jg@edura.com
+45 41 16 11 08