Data & Effektmåling

Vi hjælper uddannelsesinstitutioner og virksomheder med at opnå bedre dataforståelse og optimal effekt og udbytte af investeringer i læringsplatforme, digital læring og fastholdelse af studerende

Data er afgørende for fremtidens uddannelser

Datadrevet ledelse er en svær disciplin, som kræver tværfaglige kompetencer indenfor datascience, ledelse, visualisering og IT. Hos Edura har vi gennem mange års ledelsesrådgivning og projektledelse på uddannelsesområdet samlet alle kompetencerne et sted.

Vi forstår skolernes IT-systemer og de bagvedliggende data. Vi kender de behov som ledelsen, administrationen og underviserne har for at danne sig et nemt og hurtigt overblik og kunne agere ud fra dette. Via API-adgang til skolens vigtigste systemer, opstiller og designer vi dashboards med nøgletal og statistik til brug for skolens vigtigste interessenter. Det indebærer blandt andet:

  • Studieadministrative data
  • LMS-data og Learning Analytics
  • Strategiske indsatser
  • Frafald, optag og handleplaner
009-bars-1

Studieadministrative dashboards

075-laptop

LMS & Learning Analytics

081-cogwheel-9

Datawarehouse projekter

021-idea-2

Kompetenceforløb

060-pie-chart

Rådgivning om data & platforme

088-chess-9

Dataunderstøttet stategiudvikling

075-presentation

Workshops i anvendelse af dashboards

088-cog-2

API'er & automatisering af dataflows

094-teamwork

Onboarding & support

StudyDash - ét studieadministrativt dashboard

Edura har på baggrund af mange års arbejde med studieadministration og studieadministrative data, udviklet og designet ledelsesinformation i dashboardformat til skolens ledelse.

Produktet består af digitale dashboards i Microsofts løsning ”Power BI”. Via en API-kobling til skolens studieadministrative system, hentes skolens data, som efterfølgende er opstillet og visualiseret til ledelsesinformationsformål på en række ønskede områder, som afstemmes med skolen. Det kan f.eks. være:

  • Elevoversigter, statistik og nøgletal
  • Optag, fordeling og utilization
  • Karakter-analyser og kvalitet i undervisningen
  • Frafaldsanalyse med henblik på udvikling af handleplaner

Produktet skal gøre ledelsen i stand til at skabe overblik over egen skole/institution til drift, rapportering og udviklingsformål.

 

Kompetenceudvikling

For at anvende sine data og nøgletal effektivt, skal ledelsen og sekretariat være i stand til at identificere, analysere og handle ud fra tal, visualiseringer og trends.

Vores kompetenceforløb I datadrevet ledelse tager udgangspunkt i nedenstående trappemodel med 4 vigtige steps, der gør ledelsen og organisationen i stand til at handle datadrevet.

For at skabe et godt fundament for datadrevet ledelse på en uddannelsesinstitution er første step, at kunne danne sig overblikket over sine data. Overblikket over skolens tal og statistikker muliggør, at ledelsen kan påbegynde step 2, som er at forstå kausaliteten mellem tal og statistikker sammenholdt med handlinger. Det danner grundlaget for, at skolens ledelse kan påbegynde tredje step, som er at ”forecaste”. Her er ledelsen i stand til at kunne forudsige fremtidige resultater på baggrund af historiske data og en dybere forståelse mellem handlinger og resultater. I det sidste step bliver skolen i stand til at udarbejde strategi og handlingsplaner med afsæt i skolens dataforståelse.

Skolens ledelse bliver i stand til at opstille mål og aktiviteter frem mod ønskede resultater.

Edura tilbyder både den tekniske understøttelse og udarbejdelse af ledelsens vigtigste nøgletal, samt opkvalificering i at anvende data til daglig datadrevet ledelse.

Relevante udgivelser om Data & Effektmåling