Digital Læring

Vi assisterer i alt fra udvælgelse af digitaliserbare forløb, nedbrydning af Learning Design (Rapid Learning Planner), udvikling af storyboards – til endelig produktion af digitale læringsforløb

Skab forandring med digital læring

Digitaliseringen har et enormt potentiale for både at forøge læringen, skabe mere fleksible afviklingsformer, og samtidig understøtte en bæredygtig drift

Edura kan supportere med viden, rådgivning og erfaringer med digitalisering af læringsforløb. Vi har erfaring med hele digitaliseringsrejsen – fra udvikling af digitaliseringsstrategi, valg af læringsteknologi og platforme, nedbrydning af kompetencemål og forløb, til produktion af digitale læringselementer. Dette suppleret med solid erfaring med projektledelse og ledelsessupport, samt økonomisk indsigt. 

Til at understøtte udviklingen af digital læring, har Edura udviklet Rapid Learning Planner. Rapid Learning Planner er et procesværktøj i spilformat til nedbrydning og udvikling af læringsforløb – enten fysiske, blended eller digitale lærings- og undervisningsforløb. 

075-laptop

Udvikling & produktion af digital læring

084-screen

Teknologier & platforme

091-strategy

Nedbrydning af forløb

040-laptop-1

Optimal udnyttelse af læringsplatforme

088-chess-9

Rådgivning & strategi

069-balance

Benchmark af LMS-løsninger

007-idea

Kompetenceudvikling i 
digital læring

087-notepad-3

Politik for IT 
& digital læring

195-graduation-cap

Digitalisering af AMU-forløb

Udvikling af digitale læringsforløb

For Edura drejer digitaliseringen af læringsforløb sig om, at læringskvaliteten fastholdes eller forøges, og digitaliseringen er som udgangspunkt kun er virkemidlet. Ikke målet. 

Vores arbejde med digital læring, tager altid udgangspunkt i det faglige indhold og hvordan et digitaliseret forløb kan blive økonomisk bæredygtig og anvendes så fleksibelt som muligt. 

Edura har ingen foretrukne digitale virkemidler eller har en økonomisk afhængighed til nogen digitale produkter. Derfor vil vores anbefalinger altid bero på kvalitet og ikke salg af et produkt.

Afspil video

Kompetenceudvikling

At anvende et digitalt læringsforløb i sin undervisning, kræver helt andre kompetencer end til traditionel undervisning. For at skabe kvalitet og værdi, skal man udover at være en dygtig underviser, kunne håndtere al det tekniske og forstå anvendelsen af den digitale didaktik. Det er ligeledes vigtigt, at kunne målrette forløbene til de forskellige typer af elever, så de motiveres og tager den digitale undervisning til sig. 

Vores kompetenceforløb tager altid udgangspunkt i den enkelte læreres undervisning og målgruppe.  Der skabes tid til at producere og afprøve sin viden, så de digitale kompetencer kommer helt ind under huden. 

Vores arbejde med digital læring, tager altid udgangspunkt i det faglige indhold og hvordan et digitaliseret forløb kan blive økonomisk bæredygtig og anvendes så fleksibelt som muligt. 

Edura har ingen foretrukne digitale virkemidler eller har en økonomisk afhængighed til nogen digitale produkter. Derfor vil vores anbefalinger altid bero på kvalitet og ikke salg af et produkt.