Æble

Fastholdelse & Motivation

Vi rådgiver om fastholdelse og motivation på tværs af uddannelsesområdet

Junior konsulent

I Danmark er der etableret en tilskudsmodel for uddannelsesområdet, som giver uddannelsesinstitutionerne incitament til at sikre, at de studerende optages og afslutter deres uddannelse. Det er med udgangspunkt i uddannelsestaxameteret, at vi rådgiver omkring optimering med udgangspunkt virkningsfulde indsatser og strukturelle ændringer. Samtidig rådgiver vi løbende omkring optimering indenfor præmie- og bonusløsninger, som giver et ekstraordinært incitament.

Vi arbejder med fastholdelse og motivation på følgende måde:

  1. Gennemgang af kritiske nøgletal i forhold til tilskudsmodel for institutionen
  2. Benchmark og sammenligning med andre institutioner
  3. Kortlægning af de bedste indsatser for optimering af tilskudsmodel
  4. Gennemgang af erfaringer fra andre institutioner.

Edura har ekspertviden om tilskudsmodellerne og herunder konkrete erfaringer og anbefalinger til at optimere på områder, som har dokumenteret effekt.

Eksempler på forandringsprojekter vi har leveret med udgangspunkt i en tilskudsevaluering:

  1. Flere uddannelsesaftaler på EUD igennem en robotindsats
  2. Fastholdelsesprocedure for et gymnasium.
  3. Fastholdelsesprocedure for erhvervsuddannelsesinstitution med udgangspunkt i fraværsdata

Vil du vide mere?

Gorm Eriksen

Gorm Eriksen

ge@edura.com
+45 27 15 00 77