Læringsplatforme & Teknologi

Vi rådgiver om valg af LMS- og læringsplatforme, studieadministrative løsninger og lærings- og digitaliseringsstrategi

Valg og implementering af læringsteknologi

Sammensætningen af læringsplatforme og teknologier har afgørende effekt for læringsoplevelsen og udbyttet

Edura hjælper uddannelser og virksomheder med valg,  implementering af læringsteknologi og platforme, som sikrer en engagerende læringsoplevelse til elever, kursister og studerende.

Vi er uvildige rådgivere og tilbyder en upartisk tilgang til valg af LMS-platforme og læringsværktøjer. Og med et unikt domænekendskab fra uddannelsessektoren og en ekstensiv viden om læringsteknologi, hjælper vi vores kunder med at vælge og implementere teknologi, som løser konkrete udfordringer og imødekommer vidt forskellige behov for at understøtte digital læring.

Vi rådgiver om alt fra valg af selvstændige løsninger til opbygning og teknologiunderstøttelse af komplette læringsøkosystemer. 

075-laptop

Valg af læringsplatform (LMS)

094-teamwork

Ledelsessupport & Strategi

Trivsel_fastholdelse

Bedre udnyttelse af eksisterende løsninger

001-search-results

Valg af studieadministrativt system

læringsplatforme_teknologi

Digital læringsstrategi

088-chess-9

Digitaliseringsstrategi

Digitiseringsstrategi

Hos Edura har vi stor erfaring med hvordan en god digitaliseringsstrategi defineres, implementeres, kommunikeres og ikke mindst realiseres.

Med udgangspunkt i en databaseret og adfærdsorienteret tilgang, har vi udarbejdet en strategi-udformning, implementering og opfølgning, som bunder i målbare elementer og adfærd.

For os, er det vigtigste element i ethvert strategiarbejde, at de mennesker som skal realisere strategien forstår – og er enige i den forandring som strategien efterspørger. Vores tilgang til strategiarbejdet bunder derfor i nogle simple grundelementer, som skal bidrage til en succesfuld forandringsproces.

 

Læringsstrategi

Vi hjælper vores kunder med bedre at kunne navigere i ‘det digitale læringsunivers’. Måske er I klar til at opbygge et nyt digitalt læringsunivers? eller i har måske allerede investeret i en løsning, men har rigtig fået følelsen af, at I ikke opnår det fulde udbytte?

Vi hjælper med at definere og planlægge en strategiproces, som sikrer at din virksomhed eller uddannelse, får størst mulige udbytte af nye eller eksisterende investeringer i digital læring, læringsteknologi og platforme.

Relevante udgivelser om Læringsplatforme & Teknologi