Robot

Robot & Automatisering

Vi hjælper med at understøtte arbejdsgange og skabe bedre resultater ved inddragelse af RPA (Robot Process Automation) og Marketing Automation 

Robot og automatisering

Automatisering af uddannelsessektoren

Softwarerobotter og Marketing Automation kan bidrage til problemløsningen af både trivielle og tidskrævende arbejdsopgaver, som er relevant for institutionsdriften på tværs af uddannelsesinstitutioner. Kombination af bekendtgørelseskrav, store datamængder og ældre systemer gør det ekstraordinært attraktivt at anvende automatisering.  

Vi har hjulpet uddannelsesinstitutioner med at identificere de vigtigste potentialeområder. Vi har især fundet store gevinster inden for studieadministration, rekruttering/tiltrækning, kursussalg og efteruddannelse. Det praktikpladsopsøgende arbejde på erhvervsskolerne kan desuden med fordel automatiseres.  

En øget automatisering vil kunne minimere fejl, øge effektiviteten og give bedre tid til at løse flere og mere krævende udfordringer. Marketing Automation og softwarerobotter (også kaldet Robot Proces Automation) kan med den rette implementering skabe værdi ved at bidrage til at:  

 • Effektivisere administrative processer og arbejdsopgaver 
 • Reducere fejl 
 • Reducere antallet af manuelle indtastninger 
 • Øge effekten af marketingindsatsen 
 • Øge effekten af salgsarbejdet 

Vores proces er bygget op omkring: 

 1. Identifikation af potentialeområder for automatisering/robotificering 
 2. Valg af software eller teknisk model for understøttelse 
 3. Evaluering og pilotproces 
 4. Implementeringsproces 

Robotteknologi skaber flere praktikpladser

Med afsæt i automatisering og RPA er det muligt at automatisere dele af det praktikpladsopsøgende arbejde. Resultatet kan være en automatiseret løsning, hvor en robot overvåger virksomheder i CRM-systemet med snarlige praktikudløb. 

14 uger før en praktikplads udløber, vil robotten rette henvendelse til de pågældende virksomheder og give dem et overblik over deres eksisterende praktikaftaler. Selvfølgelig med et særligt fokus på aftaler med snarligt udløb. Robotten beder samtidig virksomhederne om lov til at kontakte dem med henblik på aftale praktikpladser for en eller flere elever. 

Udvalgte cases: 

 1. Automatisk indsamling og indtastning af evalueringer efter åbent hus
 2. Håndtering af udløb af uddannelsesaftaler på erhvervsskole (praktikpladser) 
 3. Indtastning af data fra offentligt system til eget system 
Læs kundecase fra TEC

Vil du vide mere?

Gorm Eriksen

Gorm Eriksen

ge@edura.com
+45 27 15 00 77