Strategi & Digitalisering

Vi hjælper uddannelsesinstitutioner med at udarbejde og realisere strategier, som giver konkrete udviklingsmål for både ledelsen og medarbejderne.

Strategisk arbejde

Hos Edura har vi stor erfaring i, hvordan en god strategi defineres, implementeres, kommunikeres og ikke mindst realiseres.  

Med udgangspunkt i en databaseret og adfærdsorienteret tilgang, har vi udarbejdet en strategiudformning, implementering og opfølgning, som bunder i målbare elementer og adfærd. 

For os, er det vigtigste element i ethvert strategiarbejde, at de mennesker, som skal realisere strategien, forstår og er enige i den forandring, som strategien efterspørger. Vores tilgang til strategiarbejdet bunder derfor i nogle simple grundelementer, som skal bidrage til en succesfuld forandringsproces: 

Simplicitet

Vi hjælper med at definere en let forståelig strategi, som giver konkrete eksempler på den forandring, som der forsøges at skabes

Målgruppeorienteret

Vi hjælper med at beskrive hvilke målgrupper, der skal drive en bestemt adfærd, så modtageren af strategien er klar over, at de står overfor en kommende forandringsproces

Dataunderstøttet

Strategien skal løbende kunne måles på resultater og adfærd. Vi bidrager til, at strategien er både dataunderstøttet og datadrevet.

Teknologiunderstøttet

Vi hjælper med at afdække, hvorvidt strategien bør digitaliseres og understøttes med teknologi.  

Omfattende viden om IT og digitalisering

Udover strategierfaring har vi en unik teknologiforståelse og en omfattende viden om digitalisering på uddannelsesområdet.  Vi indgår gerne i dialog omkring, hvordan vi kan gøre jeres strategiarbejde mere datadrevent og adfærdsorienteret.  

Vil du vide mere?

Jacob Friis Pedersen

Jacob Friis Pedersen

jfp@edura.com
+45 42 43 62 63