Trivsel & Fastholdelse

Vi rådgiver om forbedring af helhedsoplevelsen på uddannelser, øget gennemførsel, overgangsfrekvens og fastholdelsesstrategier

Det skal være fedt at tage en uddannelse

Der er rift om de unge, og når først de er startet, så gælder det om at give dem en fed oplevelse!

Når unge har valgt uddannelse, er det nødvendigt, at man som uddannelsesinstitution gør alt, hvad der er muligt for at give de studerende den optimale oplevelse. Den gode trivsel gør rekrutteringen af de kommende års elever nemmere, sikrer at flere færdiggøre uddannelsen og at erhvervslivet får mere kvalificeret arbejdskraft.  

Trivsel kommer igennem de rette indsatser, og vi hjælper uddannelsesinstitutionerne med at anvende teknologi til at have fingeren på pulsen hos de studerende. Med indsigt i de studerendes opfattelse af pre-/onboarding, læreplads/praktikpladssøgning, undervisningen, faciliteter og det sociale – har vi et grundlag for at iværksætte forbedringstiltag, som skaber en bedre totaloplevelse. 

075-rocket

Preboarding

162-happy

Onboarding

021-idea-2

Screening af SPS-behov

læringsplatforme_teknologi

Nudging til at finde læreplads

048-heart

StudentPulse

009-bars-1

Datadrevne beslutninger

075-presentation

SPS & mindre frafald

Trivsel_fastholdelse

Tilfredshedsundersøgelser

094-teamwork

Feedback til undervisere

Data om de studerendes trivsel

Hos Edura bruger vi StudentPulse som værktøj til at forstå de unges trivsel. Vi har spurgt mange tusinder unge om deres oplevelse, og vi ved, hvad der virker. Vi kan både rådgive ud fra nationale og internationale dataindsigter om de studerendes trivsel, men vi anbefaler at få denne indsigt fra jeres studerende.  

Hos jer tager vi afsæt i data om de ting, som fungerer, og de ting som kan gøres bedre. Vi oplever, at feedback/rating-kulturen er et særdeles stærkt værktøj, og ofte bliver nerven i de løbende forbedringer af trivsel. Forbedringstiltag kan hurtigt aflæses i de studerendes feedback, og indsatser kan herefter justeres. 

Frafald, vejledning og praktikpladser

Der er samtidigt også en stor række studerende, som mangler hjælp, vejledning eller støtte til at finde en praktik-/læreplads. En stor gruppe er decideret frafaldstruede, og det kan være svært at vide, hvor man skal bruge sine vejledningsressourcer.   

Screening: Vi laver løsninger, der screener de studerende inden start for at se, hvem der har brug for vejledning. Løsningerne er baseret på anonymitet, men hvis systemet kan se, at en elev ser ud til at have fordel af at tale med en vejleder, spørger vi om de har brug for at tale med nogen. 

Læreplads: Nudging af de studerende til at komme i gang med at finde en læreplads er effektivt. Har de brug for hjælp eller er de langt i deres uddannelse, og skal have en læreplads for at fortsætte, kan systemet række ud til lærepladsvejledningen på skolen og engagere dem. Løsningen er baseret på anonymitet, så vi respektere de studerendes ønske, hvis de ikke vil hjælpes.

Relevante udgivelser om Trivsel & Fastholdelse