Vækst & Rekruttering

Vi hjælper institutioner med at forbedre deres resultater, tiltrække flere elever, øge salgsaktiviteten og med at skabe bæredygtig vækst

Flere studerende, praktikpladser, elever og kursister

Vækst og rekruttering dækker over en række ydelser, som hjælper uddannelsesinstitutioner med at øge aktivitetsniveauet og forbedre deres resultater

Helt grundlæggende har der i de sidste mange år været gennemført årlige besparelser på 2% på uddannelsesområdet, som har betydet at uddannelsesinstitutioner har måtte gennemføre omfattende besparelser. For at fastholde kvaliteten, trivslen og medarbejdere, har skolerne et behov for at øge aktivitetsniveauet 

Besparelsen på faste omkostninger har for flere skoler haft konsekvenser for aktivitetsniveauet og for enkelte uddannelsesinstitutioner har det påvirket kvaliteten.  

Edura tilbyder forskellige løsninger og ekspertise i, hvordan en uddannelsesinstitution kan gennemføre aktivitetsfremmende indsatser og skabe bæredygtig vækst. 

075-rocket

Flere elever/studerende på uddannelserne

075-laptop

Virtuelt åbent-hus 
& digitale events

081-cogwheel-9

Onboarding

021-idea-2

Mersalg af AMU og kurser

060-pie-chart

Flere praktikpladser

054-magnet

Kampagner & rekruttering

075-presentation

SPS & mindre frafald

088-cog-2

Professionalisering af
salg på skolen

094-teamwork

CRM-systemer

Virtuelt åbent-hus

Corona-situationen i Danmark og restriktioner for forsamlinger sætter afviklingen af traditionelle åbent-hus arrangementer under massivt pres. Mange skoler ønsker derfor at afsøge mulighederne for afvikling af virtuelle arrangementer, for fortsat at kunne understøtte tiltrækning og rekruttering af kommende elever. Hos Edura har vi udviklet et koncept for virtuelle events, som giver skolen mulighed for at vise de fysiske rammer frem i et digitalt univers.  

Løsningen er ikke kun en substituering men også en mulighed for at give interesserede et bedre indblik i skolen og uddannelserne. 

Løsningen er baseret på teknisk løsning til chat, e-mails/SMS, 360° foto og videoproduktion 

Rybners: Rybners har igangsat udvikling af et virtuelt koncept til at forstærke effekten af deres mindre besøgsarrangementer under Corona. Løsningen er baseret på 360° fotos, video og chatbots. 

RTS: Roskilde Tekniske Skole har vækstet på EUX og har igangsat et projekt for at øge kvaliteten af brobygningsevents. RTS ønsker at udvikle et virtuelt univers, som kan anvendes både i grundskolen, mens elever besøger skolen og af forældre. 

EVU: EVU måtte aflyse en konference pga. forsamlingsforbud og vi gennemførte derfor en virtuel streamet konference med workshops, afstemninger og videoproduktion. 

CRM Education 365

CRM Education 365 er en CRM-løsning tilpasset danske uddannelsesinstitutioner. CRM-systemet, som er baseret på Microsoft Dynamics 365 og ClickDimensions, er målrettet arbejdet og forståelsen omkring rekruttering af studerende/elever, håndtering af events, det opsøgende virksomhedsarbejde, samt salg af efteruddannelse og kurser. 

Systemet integrerer med Easy-P, CVR og de studieadministrative systemer (Lectio, Studica, Uddata+ og LUDUS). Skolerne der vælger CRM Education 365 vælger at udfase Praktik+. 

Løsningen er et privat-offentligt samarbejde mellem et administrativt fællesskab af medlemmerne NEXT, TECHCOLLEGE og TEC. Edura er ansvarlige for implementering og løbende udvikling af løsningen.  

TEC: initiativskole som i samarbejde med Edura har udviklet CRM Education 365 løsningen. TEC er forgangsskole på anvendelsen af CRM til rekruttering og på efteruddannelsesområdet.  

NEXT: Professionalisering på tværs af hele organisationen – i arbejdet med elever, virksomheder, kommuner og andre interessenter. NEXT bruger systemet til samarbejde og vidensdeling på tværs af organisationen. 

TECHCOLLEGE: TECHCOLLEGE og praktikcentret har leveret flotte resultater på det praktikpladsopsøgende arbejde over en årrække. CRM er blevet til hjertet i samarbejdet mellem back-office og konsulenterne.  

Relevante udgivelser om Vækst & Rekruttering