Kompetencer

Vi leverer rådgivning, services og ydelser med afsæt i 4 centrale forretningsområder

Vi hjælper uddannelsesinstitutioner og virksomheder med digitalisering og optimal teknologianvendelse til lærings- og uddannelsesformål. Vi rådgiver blandt andet om valg af studieadministrative løsninger, LMS (Learning Management System) og lærings- og digitaliseringsstrategi. 

Vi hjælper uddannelsesinstitutioner, organisationer og virksomheder med at få succes med digital læring, hvad end der er tale om udvikling af nye forløb eller konvertering af eksisterende til digitale læringsforløb. Vi assisterer i alt fra udvælgelse af digitaliserbare forløb, nedbrydning af Learning Design (Rapid Learning Planner), udvikling af storyboards – til endelig produktion af digitale læringsforløb.

Vi rådgiver om forbedring af helhedsoplevelsen (Student Experience), øget gennemførsel, overgangsfrekvens og fastholdelsesstrategier, som med udgangspunkt i data og identifikation af frafaldstruede unge, teknologi og den rette intervention sikrer, at flere unge gennemfører deres ungdomsuddannelser eller elevforløb. 

Med afsæt i teknologi og data om kernedrift, læringsprogression og performance (Learning Analytics) hjælper vi uddannelsesinstitutioner og virksomheder med at opnå bedre dataforståelse og optimal effekt og udbytte af investeringer i læringsplatforme, digital læring, trivsel og fastholdelse.