Kompetenceudvikling

Vi stiller kompetenceudvikling til rådighed for uddannelsessektoren. Dette gør vi ved at dele vores erfaringer på konferencer og webinarer og ved at udbyde praksisnære kurser, som er tilpasset det enkelte fagområde

Kompetenceudvikling

At anvende digitalt læring og mestre digitaliseringskompetencer i sin undervisning, kræver helt andre kompetencer og ny viden end til traditionel undervisning. For at skabe kvalitet og værdi, skal man, udover at være en dygtig underviser, kunne håndtere al det tekniske og forstå anvendelsen af den digitale didaktik. 

Eduras kompetencegivende kursusforløb er udviklet for at understøtte god digitaliseringspraksis i undervisningen på danske uddannelsesinstitutioner og øge trivslen ved hjælp af handlingsorienteret rådgivning på baggrund af trivsels-data fra egen institution. 

Edura leverer:

  • kompetenceforløb, der altid tager udgangspunkt i den enkelte skoler og underviseres undervisning og målgruppe
  • undervisning, der centreres om tid til at producere og afprøve sin viden, så de digitale kompetencer kommer helt ind under huden
  • kompetenceforløb målrettet skoler og ledelser, der altid tager udgangspunkt i det faglige indhold, og hvordan et digitaliseret forløb kan blive økonomisk bæredygtig og anvendes så fleksibelt, som det er muligt.

Siden 2020 har Edura gennemført kompetenceudvikling flere danske uddannelsesinstitutioner på henholdsvis det administrative område og med institutionsrettede forløb målrettet undervisere eller en blanding af ledelse og ansatte.