Udvalgte cases og referencer

Vi rådgiver og samarbejder med styrelser, uddannelsesinstitutioner, brancheorganisationer og faglige udvalg om optimering og understøttelse af uddannelse, digitale undervisningsformer og digital læring.

Det siger vores kunder om os

Skive College

Processtyrring i digitaliseringsprojekter

Edura har i de seneste år spillet en central rolle i flere af Skive Colleges innovative digitaliserings- og udviklingsprojekter. Vi har leveret målrettet processtyring og støtte, hvilket har hjulpet med at realisere mange af skolens ambitiøse mål. Vores samarbejde har sikret effektiv gennemførsel af projekterne og understøttet Skive Colleges fremsynede visioner.

Afspil video
Afspil video

Niels Brock

Behovsanalyse og valg af ny tilmeldingsløsning​

Niels Brock havde brug for en ny tilmeldingsplatform til interesserede kursister og ønskede at systematisere rekruttering, efteruddannelsessalg og virksomhedsopsøgende arbejde. Edura hjalp ledelsen, marketing og uddannelseschefer med at kortlægge behov og vurdere potentielle IT-systemer samt omkostninger ved forskellige løsninger.

Afspil video

Niels Brock

Behovsanalyse og valg af ny tilmeldingsløsning​

Niels Brock havde brug for en ny tilmeldingsplatform til interesserede kursister og ønskede at systematisere rekruttering, efteruddannelsessalg og virksomhedsopsøgende arbejde. Edura hjalp ledelsen, marketing og uddannelseschefer med at kortlægge behov og vurdere potentielle IT-systemer samt omkostninger ved forskellige løsninger.

FGU Fyn

Udvikling af en digitaliseringsstrategi ​

FGU Fyn ønskede at styrke deres elevers læring og digitale kompetencer for at forberede dem til fremtidige studier og arbejde. Medarbejdere og ledelse ønskede også at bruge digitalisering til at forbedre undervisningen og effektivisere hverdagen. Edura udarbejdede derfor en skræddersyet digitaliseringsstrategi i tæt samarbejde med alle medarbejdergrupper på FGU Fyn.

Afspil video
Afspil video

Læs om flere af vores kundecases

Kan man digitalisere smag?

Det var Uddannelsessekretariatets ønske at udvikle digitale læringsforløb, der kunne fremme læringspotentialet og gøre undervisningen mere moderne, spændende og motiverende for kursister på fødevareområdet. Herunder var også et ønske om at afprøve forskellige tilrettelæggelsesformer i forbindelse med et digitalt kursusudbud. Som en del af projektet blev tre AMU-kurser digitaliseret – fra fuldt asynkrone til blended learning. Udviklingen skete i samarbejde med faglærere og tog udgangspunkt i at fastholde kernefagligheden, og at digitaliseringen blev gennemført i det omfang, at kvaliteten kunne fastholdes eller styrkes.

Digitalisering af læringsforløb og landsdækkende konference

Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelsen, Handelsuddannelsen og Kontoruddannelser ønskede at styrke det lærepladsopsøgende arbejde. Dette gennem udviklingen af et digitalt kursusforløb for nye medarbejdere, der arbejder med skolernes lærepladsservice. I samarbejde med erfarne lærepladskonsulenter fra en række erhvervsskoler, udviklede og producerede Edura et digitalt læringsforløb. Som et led i implementeringen af det nye læringsforløb, udviklede, planlagde og gennemførte Edura en landsdækkende konference for lærepladskonsulenter på det merkantile område. Som et supplement til lanceringen blev læringsforløbet præsenteret på 2 webinarer.

Forløbet kan findes her: lupuddannelsesnævnet.dk

Udvikling af digitale læringsforløb i AMU

MI (Metalindustriens Uddannelsesudvalg) havde et ønske om at skabe et bedre grundlag for at gennemføre digitale læringsforløb på MI’s område. Edura har hjulpet med at udvikle og teste digitale læringsforløb indenfor udvalgte AMU-kurser (med fokus på EL- og Hybrid biler). Parallelt med digitaliseringen understøttede Edura både undervisernes didaktiske, pædagogiske og teknologiske kompetencer indenfor digital læring og undervisning. Desuden var der fokus på at styrke undervisere og skolers mulighed for at arbejde med digitalisering selvstændigt, hvilket tilvejebragte blandt andet udviklingen af en metodehåndbog for digitalisering af læringsforløb i AMU.

Digitalisering af læringsforløb

FGU Midt- og Østsjælland havde et ønske om at tilbyde deres elever et alternativ til tilstedeværelsesundervisning og tiltrække flere elever ved at skabe et inspirerende virtuelt læringsrum. Edura har derfor hjulpet med at udvikle digitale læringsforløb for 6 eksisterende fag samt opkvalificere undervisere på FGU Midt- og Østsjælland for at give dem erfaring med at gennemføre digital fjernundervisning

Teknologi til indsamling af leads om uddannelsessøgende unge på Danmarks største uddannelsesmesse

I januar 2020 deltog over 60.000 unge og deres forældre i DM i Skills, som er Danmarks største uddannelsesevent. For at styrke dialogen mellem de uddannelsessøgende unge, deres forældre og erhvervsskolerne, igangsatte Edura i samarbejde med sekretariatet bag messen en forsøgsordning med implementering af en række chatbots på DM i Skills 2020

Undervisnings-ministeriet

IT-analyse af FGU-institutionernes IT-behov

Edura blev i oktober 2018 kontaktet af Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK) med henblik på at rådgive de kommende FGU-ledere i valg, anskaffelse og etablering af elevadministrativt og pædagogisk systemvalg og sammensætning af skolernes IT-fundament

TEC

Implementering af CRM-system

Efter flere år med faldende AMU-aktivitet besluttede ledelsen på TEC at investere i et CRM-system. Systemet skulle kunne automatisere udsendelse af nyhedsbreve, information til tidligere kursister om relevante kurser og påmindelser hvis deres lovpligtige certifikater var ved at udløbe. Edura har i samarbejde med de ansvarlige for efteruddannelsesområdet tilpasset systemet, implementeret nye arbejdsgange og løbende lavet gevinstopfølgning. Med en stigning på over DKK 5 mio. i efteruddannelsesaktivitet er der stor tilfredsheds med løsningen

Viden Djurs

Opdatering af eksisterende CRM-løsning

Viden Djurs har et omfattende samarbejde med detail virksomheder i Danmark, og har etableret et kursusadministrationssystem for deres kunder. Systemet var bygget på en ældre udgave af Microsoft CRM, som krævede en opdatering. Edura har både undersøgt den eksisterende løsning, kommet med inspiration til nye løsninger til kursussalg og -administration og håndteret opgraderingen af løsningen til Dynamics 365 Sales

TECHCOLLEGE

Implementering af CRM-system

TECHCOLLEGE havde over en årrække haft en stærk ambition om at professionalisere salgsarbejdet på tværs af efteruddannelse og praktikpladsopsøgende arbejde. Samtidig ønskede man at systematisere arbejdet med elev-rekruttering og forældrekontakt. Edura assisterede med business case, implementering af CRM-system og rejsen med at få konsulenterne til at bruge CRM-systemet

ZBC

Overgangsfrekvens og prioritering af det praktikpladsopsøgende arbejde

ZBC stod efter en organisationsforandring med ønsket om at få prioriteret og identificeret de konkrete initiativer for det praktikpladsopsøgende arbejde på tværs af ZBC. Edura assisterede praktikcentret og konsulenterne med både facilitering og ekspert viden om markedet/praktikpladser for at mindske overgangsfrekvens

Mød Edura

Hos Edura sætter vi en ære i at være løsningsorienteret og vores kunders problemknusere. Vores erfarne konsulenter repræsenterer over 40 års erfaring fra uddannelsessektoren.