Strategi, undersøgelser og evaluering

Vi giver faglige udvalg og skoler de bedste forudsætninger for at udvikle og supportere deres uddannelser. Dette gør vi gennem vores arbejde med digitaliseringsstrategier på uddannelsesområdet, undersøgelser og evalueringer.

Mange strategier fejler

Over 80% af alle strategier bliver ikke fuldt ud implementeret. Det omfatter alle strategier, om der er tale om strategier med fokus på digitalisering eller organisatoriske forandringer, så opnår strategien sjældent den tilstræbte effekt. Ofte strander strategierne i en travl hverdag, hvor strategiske målsætninger og indsatser bliver opslugt af den daglige drift.

Edura har stor erfaring med at omsætte den strategiske målsætning til håndterbare og målbare indsatser i uddannelsessektoren. Vi har ligeledes stor erfaring med at undersøge/analysere udgangspunktet for strategien, udviklingsprojektet eller forandringsprocessen tager afsæt i, så ambitionerne matcher de tilgængelige ressourcer og de konkrete muligheder.

Edura leverer:

  • Konsulentsupport i relation til at sikre den rette organisering, kommunikation og systemunderstøttelse ifm. strategiprocessen, herunder implementering af OKR-framework (Objectives and key results)
  • Analyser/evalueringer af uddannelsesområder i relation til ex digitaliserbarhed
online booking af vejleder