Bæredygtig digitalisering af læring

Vi hjælper med at udvikle og producere digitale læringsforløb og læringsprodukter som spil, animationer, læringsvideoer o.l. – og vi er med fra ide til færdigt produkt. Vi supporterer valget af den rette læringsplatform, og en effektiv implementeringsproces

Skab forandring med digital læring

Digitalisering af læring giver muligheden for at skabe varige forandringer for den måde, som læring gøres tilgængeligt på. Der er et enormt potentiale for både at forøge læringsintensiteten og -udbyttet, skabe mere fleksible afviklingsformer, og samtidig understøtte en bæredygtig drift.

Edura kan supportere med viden, rådgivning og erfaringer med digitalisering af læringsforløb. Vi har erfaring med hele digitaliseringsrejsen – fra udvikling af digitaliseringsstrategi, valg af læringsteknologi og platforme, nedbrydning af kompetencemål og forløb, til produktion af digitale læringselementer. Dette suppleret med solid erfaring med projektledelse og ledelsessupport, samt økonomisk indsigt. 

Edura leverer:

  • komplet og effektiv udvikling og producering af hele eller delvise digitale læringsforløb – lige fra idé til færdigt forløb
  • konceptudvikling og produktion af læringsprodukter som spil, animationer, læringsvideoer o.l. 
  • support og understøttelse i valget af den rette læringsplatform, samt en effektiv implementeringsproces

Edura har ingen foretrukne digitale virkemidler, og vi har ikke en økonomisk afhængighed til nogen digitale produkter. Derfor vil vores anbefalinger altid bero på kvalitet og ikke salg af et produkt.

Udvikling af digitale læringsforløb

Til at understøtte udviklingen af digital læring, har Edura udviklet Rapid Learning Planner. Rapid Learning Planner er et procesværktøj i spilformat til nedbrydning og udvikling af læringsforløb – enten fysiske, blended eller digitale lærings- og undervisningsforløb.

For Edura drejer digitaliseringen af læringsforløb sig om, at læringskvaliteten fastholdes eller forøges, og digitaliseringen er som udgangspunkt kun er virkemidlet. Ikke målet. 

Vores arbejde med digital læring, tager altid udgangspunkt i det faglige indhold og hvordan et digitaliseret forløb kan blive økonomisk bæredygtig og anvendes så fleksibelt som muligt. 

Edura har ingen foretrukne digitale virkemidler eller har en økonomisk afhængighed til nogen digitale produkter. Derfor vil vores anbefalinger altid bero på kvalitet og ikke salg af et produkt.

Afspil video