Skab bedre digitale læringsforløb

Rapid Learning Planner gør det let at planlægge, nedbryde og tilrettelægge digitale eller blended læringsforløb på en underholdende og interaktiv måde

rlp model, rapid learning planner, edura
Afspil video

En nemmere vej til digitalisering

Læringsbehov eksisterer overalt – og en accelererende introduktion af nye teknologier øger behovet og tilgængeligheden for læring.

I Edura ser vi en verden, hvor uddannelsesinstitutioner ikke længere har patent på viden og kæmper med at digitalisere deres uddannelser. Samtidig er der et stigende antal private virksomheder, som øjner muligheden for at anvende digital læring til at styrke deres konkurrenceevne og forbedre deres performance.

Vi har derfor udviklet Rapid Learning Planner for at give virksomheder og uddannelsesinstitutioner en nemmere og bedre indgangsvinkel til digitalisering og nedbrydning af læring med optimal udnyttelse af digitale muligheder.

God læring kræver god planlægning

Rapid Learning Planner er designet til samskabelse af digitale og blended læringsforløb for maksimalt 7 deltagere, heraf 1 i rollen som facilitator. Hver RLP-session tager omkring 3 timer at gennemføre.

Spillet tager udgangspunkt i 3 stadier, hvor deltagerne introduceres til de mange relevante overvejelser, som man skal gøre sig i tilrettelæggelsen af et digitalt, traditionelt eller blended læringsforløb. RLP tilskynder deltagerne til at vidensdele, diskutere, samarbejde og til enten at innovere på eksisterende læringsforløb eller opstarte udvikling og nedbrydning af helt nye.

Slutproduktet af en RLP-proces er et færdigt nedbrudt læringsforløb med specificerede læringsaktiviteter i form af et velbeskrevet procesforløb. Efter hvert endt RLP-forløb kan man således nemt igangsætte produktionen og skabelsen af et læringsforløb.

Stadie 1:  Giver deltageren en overordnet introduktion til spillets indholdselementer og regler samt de 6 centrale læringselementer, som RLP-modellen er bygget op omkring.

RLP-modellen tager udgangspunkt i læringselementer, som er baseret på international forskning:

  1. Læring gennem information
  2. Læring gennem diskussion
  3. Læring gennem samarbejde
  4. Læring gennem øvelse
  5. Læring gennem undersøgelse
  6. Læring gennem produktion

Læringsmålet i første stadie er således at styrke deltagerens kompetencer til at kunne nedbryde læringsforløb og sætte læringsaktiviteter i relation til én af de 6 læringselementer.

Stadie 2: Indeholder forskellige opgaver og konsensusøvelser, som skal gennemføres, før et effektfuldt læringsforløb kan nedbrydes. Disse opgaver er:

 

Salgspitch for deltagernes kompetencer og læringsmål

Deltageren motiveres til individuelt at skulle skabe et salgspitch for det læringsforløb, som ønskes udviklet og nedbrudt. Hvad handler læringsforløbet om? Hvem er det designet til? Hvad kan man, når man har gennemført læringsforløbet?

Som en del af spillet skal deltagerne samarbejde om at udarbejde ét fælles salgspitch og nå til konsensus om dette for at kunne gå videre i spillet.

 

Tidligere læringserfaringer

Hvad har I gjort tidligere for at skabe læring om området?

Deltagerne af RLP skal brainstorme, diskutere og dele erfaringer om, hvorvidt der har været gennemført tidligere læringstiltag på området. Hvad virkede og hvad virkede ikke?

 

Målgruppe og forudsætninger for målgruppen

Diskussion om målgruppen og dennes læringsforudsætninger igangsættes i denne del af spillet. Deltagerne skal således diskutere og nå til enighed om målgruppen og dennes forudsætninger. Det er særligt vigtigt at diskutere, om der er nogle områder, hvor målgruppen er særligt udfordret, som skal tages med i overvejelserne, når forløbet designes.

Det kan f.eks. være digitale kompetencer, sprog, tilgængelighed osv.

Spillet fremhæver derfor forskellige spørgsmål, som skal drøftes, før deltagerne kan gå videre i spillet.

 

Face-to-face vs. digital læring

Deltagerne af RLP-processen inspireres til at diskutere og nå til konsensus om læringsforløbets afviklingsform  er det 100% face-to-face undervisning, 100% digitalt læringsforløb eller blended?

Omfang

Omfanget af læringsforløbet diskuteres, og deltagerne skal nå til konsensus for at gå videre i spillet. Tager det minutter, dage, måneder eller år at gennemføre læringsforløbet? Der er stor forskel på, om vi prøver at digitalisere en grunduddannelse eller et AMU-kursus.

 

Læringselementer

Hvilke læringselementer har spillet flest af?

Med afsæt i de 6 læringselementer i Stadie 1 skal deltagerne udarbejde et overblik over indholdet af læringselementer i læringsforløbet. Indeholder forløbet intet, lidt, noget eller meget af de 6 individuelle læringselementer?

For at deltagerne kan gennemføre Stadie 2 skal deltagerne nå til konsensus om indholdet af læringselementer i læringsforløbet.

Stadie 3: Når rammerne for læringsforløbet er veldefinerede påbegyndes nedbrydningen af læringsforløbet.

Selve nedbrydningen tager udgangspunkt i de 6 forskellige læringselementer samt en overvejelse af, hvorvidt læringsaktiviteten foregår digitalt eller face-to-face. Hver læringsaktivitet tager udgangspunkt i et fysisk kort, som placeres på storyboardet. Det er således let og enkelt at udvikle og skabe læringsforløb, som tager udgangspunkt i de forskellige læringselementer.

Erfaringerne og “key-findings” fra Stadie 2 er synliggjort for alle deltagere, hvorfor deltagerne altid fastholder fokus på formål, omfang, læringsindhold, målgruppe mv.

Efter nedbrudt læringsforløb kan man igangsætte udviklingsprocessen af læringsforløbet. Edura kan både bidrage til udvikling, produktion samt agere projektledere i skabelsen af læringsforløbet.

Hurtig læring

RLP-modellen gør det nemt og effektivt at tilrettelægge læringsforløb. En typisk session for nedbrydning af læringsforløb varer 3 timer

Skræddersyede forløb

RLP tager højde for deltagernes læringsforudsætninger, og gør det let at skabe skræddersyede læringsforløb for udviklerne

 

Alle kan deltage

RLP-modellen forudsætter ikke en pædagogisk eller IT-mæssig baggrund eller dybdegående undervisererfaring blandt deltagerne. Spillet sikrer, at pædagosiske, digitale og didaktiske overvejelser og principper bringes i spil

 

Sjov proces

RLP-modellen gør det sjovt at skabe digitale eller blended læringsforløb. Spillet er designet til at flere undervisere kan skabe effektfulde forløb i fællesskab

 

Digitale overvejelser

RLP er inddelt i flere stadier, der gør det nemt at identificere læringselementer, som med fordel kan være digitale

 

Effektfuld læring

RLP inspirerer deltageren til at tage stilling til forskellige undervisningsovervejelser, som kan skabe mere effektfuld læring

 

Vil du vide mere om Rapid Learning Planner?

Vil du vide mere om Rapid Learning Planner, modtage priser eller yderligere information om afvikling af en RLP-session?

Udfyld kontaktformularen, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt

Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt

Vil du vide mere om Rapid Learning Planner?