Det kræver nytænkning og strategi at integrere Generativ AI i uddannelse og erhvervsliv

Læsetid: 3 minutter

I takt med at generativ AI (GenAI) vinder indpas i mange aspekter af arbejdslivet og uddannelsessektoren, står vi over for en teknologisk transformation, der både kan udfordre og berige vores traditionelle tilgang til arbejde og læring. 

Hos Edura har vi sat os for at udforske, hvordan vi kan integrere AI i erhvervsuddannelser og videregående efteruddannelser for at styrke den kommende arbejdsstyrke med de relevante teknologiske kompetencer.

 

AI i uddannelsessystemet

Generativ AI må ikke kun betragtes som et værktøj, men i højere grad en kraftfuld samarbejdspartner, der ændrer måden, vi arbejder på, i alt fra automatisering af rutineopgaver til innovativ sparring i kreative processer.

Det er væsentligt, at vi ikke ser AI som en erstatning for menneskelig arbejdskraft, men som en forstærkning af vores menneskelige færdigheder, der gør os mere effektive og innovative. 

Hvis anvendelsen af AI implementeres og planlægges korrekt, så kan en faglærer f.eks. få mere tilstedeværelsestid i værkstedet med kursisterne, eller en underviser kan afsætte mere tid til differentiering og fordybelse i støtte af udsatte elever. 

Skal uddannelsesinstitutionerne tage stilling til AI?

Ifølge Undervisningsministeriets anbefalinger til hvordan skoler og institutioner kan håndtere ChatGPT og andre digitale hjælpemidler, bør ledelsen på uddannelsesinstitutioner sætte fokus på digitalisering og brugen af kunstig intelligens som læringsredskaber. Dette indebærer ikke blot investering i nye teknologier, men også en strategisk tilgang til undervisningen, hvor AI integreres naturligt i læreplanerne. 

Det er afgørende, at både undervisere og elever forstår AI-teknologiens muligheder og begrænsninger, og at der etableres klare principper for brugen heraf. Og denne forståelse og disse kompetencer kommer ikke alene af sig selv.

AI vil også spille en central rolle i udformningen af nye prøveformer, som kan understøtte elevernes evne til at anvende AI i praktiske og teoretiske kontekster. Dette kræver en dybdegående forståelse og kritisk tilgang til teknologien, hvilket kan fremmes gennem målrettede uddannelsesforløb og praktisk erfaring med AI-værktøjer, og det sætter krav til, at der foreligger et plan for, hvordan ledelse og lærere vil indtænke digitale hjælpemidler i den daglige undervisning på tværs af fagene, så der skabes sammenhæng mellem undervisning og prøver.

 

Billedet er skabt af Generativ AI (Adobe Firefly)

Hvad gør vi hos Edura?

For at facilitere en effektiv integration af AI i uddannelsessektoren, har Edura udviklet en strategisk ramme, der fokuserer på at udstyre både ledelse, undervisere og elever/kursister med de nødvendige kompetencer til at navigere og anvende AI teknologi effektivt. 

Vi ser det som et krav til uddannelsesinstitutionerne ud fra UVMs endelige anbefalinger til, hvordan skoler og institutioner kan håndtere digitale hjælpemidler ved prøverne (anbefaling 3 og 4), og derfor en kritisk del af digitaliseringsstrategi, og vi er dedikerede til at understøtte denne transformation. Til dette formål har vi udviklet en strategisk plan og model for, hvordan skoler og uddannelsesinstitutioner kan imødegå og navigere i det pres, der er for at omstille og opdatere deres undervisningsmetoder og -infrastruktur. Vores tilgang til transformationsprocessen er opdelt i fire klare faser og designet til at være fleksibel, så vi kan tilpasse den hver enkelt uddannelsesinstitutions specifikke behov og målsætning

Hos Edura arbejder vi tæt sammen med uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet for at sikre, at vores tilgang ikke alene er teoretisk, men også praktisk anvendelig. Vores mål er at udstyre elever, kursister, undervisere og ledelser med de nødvendige AI-kompetencer, der kan fremme både personlig og professionel læring.

Hvis du ønsker at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din institution med at udvikle og implementere en tilpasset AI-strategi, er du velkommen til at kontakte os hos Edura. 

Billedet er skabt af Generativ AI (Midjourney)

I en verden, hvor teknologisk fremskridt er uundgåelig, er det afgørende, at uddannelsessektoren og virksomheder følger med i denne udvikling, og ikke bare tilpasser sig, men aktivt omfavner og integrerer Generativ AI som en central del af deres strategi. 

Hos Edura kan vi se, hvordan en målrettet implementering af AI kan revolutionere både læringsmiljøer og arbejdsprocesser, ved at supplere og forstærke den faglige indsats med avanceret teknologi. Gennem vores samarbejde med forskellige organisationer har vi identificeret nøgleområder, hvor AI kan skabe markant værdi, lige fra forbedring af den pædagogiske tilgang til optimering af arbejdsrutiner. 

Vores mål er at være en vejledende partner i denne transformationsproces, hvor vi kan understøtte, at fremtidens færdigheder møder nutidens behov.

Kontaktinformation

Daniel Frey Longholm

Daniel Frey Longholm

dfl@edura.com

Vil du forrest i køen når vi deler ny viden?

Over 600 læser allerede med når vi deler viden om vores arbejde med uddannelsessektoren

Ved tilmelding accepterer du behandling af dine data. Du kan altid framelde dig.