Mød vores kunder

Vi skaber fremdrift og resultater sammen med vores kunder

Edura er et konsulenthus, som leverer rådgivning til uddannelsesinstitutioner, ministerier, styrelser og private virksomheder. Vi hjælper vores kunder med at skabe bedre forudsætninger for digital læring og uddannelse.

Chatbot til DM I Skills

Valg og implementering af teknologi til automatisk indsamling af information om uddannelsesparate unge

DM I Skills er Danmarks største uddannelsesevent. I Januar 2020 deltog over 60.000 unge og deres forældre, da der blev afholdt DM I Skills. For at styrke dialogen mellem de uddannelsessøgende unge, deres forældre og erhvervsskolerne, igangsatte Edura i samarbejde med sekretariatet bag messen en forsøgsordning med implementering af en række chatbots på DM I Skills 2020.

Teknologivalg og anbefaling til Niels Brock

Nyt tilmeldingssystem til Niels Brock

Niels Brock stod over for en udfasning af deres eksisterende tilmeldingsløsning, som var baseret på en forældet platform. I den forbindelse hjalp vi Niels Brock med at træffe en god beslutning for valg af ny løsning. Projektet bestod af en analyseproces, teknologikortlægning samt udarbejdelse af anbefaling og beslutningsgrundlag.