FGU Fyn

Ny digitaliseringsstrategi for FGU Fyn

De digitale kompetencer er én af det 21. århundredes vigtigste nøglekompetencer – både i Danmark og i resten af verden. Det er en stor og fælles opgave, som kræver, at alle fag- og uddannelsesområder i den danske uddannelsessektor omfavner digitaliseringen. Det betyder, at både medarbejdere og elever skal have stærke digitale kompetencer. Ikke blot digitalt faglige kompetencer, men også evnen til at adoptere nye teknologier.

Manglende overblik giver udfordringer

I FGU Fyn har der været et ønske om at gøre digitalisering til en kernekompetence i uddannelsesinstitutionens hverdag. FGU Fyn ønskede at styrke deres elevers læring og digitale kompetencer for at give dem de bedste forudsætninger for at blive klar til deres fremtidige studier og arbejde. Medarbejderne og ledelsen havde også et fælles ønske om at anvende digitaliseringen til at løfte undervisningen, skabe en mere effektiv hverdag og til at deltage aktivt i at udvikle skolen.

”Én af de helt vigtige udfordringer i den her type institution, det er at få skabt retning og én af de ting, som var vigtige, var for os at være en teknisk skole” har Gitte Lykkehus, rektor på FGU Fyn forklaret.

Imidlertid har institutionerne manglet et overblik over deres IT-systemer og IT-modenhed – men også et overblik over, om de daværende IT-systemer var i stand til at opfylde deres behov. FGU Fyn indgik derfor et samarbejde med Edura for at udarbejde en digitaliseringsstrategi.

Skræddersyet digitaliseringsstrategi til FGU Fyn

FGU Fyns digitaliseringsstrategi blev udarbejdet i tæt samarbejde med alle medarbejdergrupper fra alle FGU Fyns adresser. Det var især vigtigt, at strategien tog udgangspunkt i skolens daværende situation og særligt i dens digitale modenhed.

Selve arbejdsprocessen med at skabe en digitaliseringsstrategi til FGU Fyn bestod af følgende trin:

Process_for_FGU_Fyn

For at udarbejde en skræddersyet digitaliseringsstrategi til FGU Fyn blev der brugt 3 metoder til at indsamle data til strategien. Det indebar tre strategiworkshops, én modenhedsundersøgelse blandt alle medarbejdere og en kortlægning af FGU Fyns IT-landskab.

Strategiworkshops

Fra begyndelsen af projektet var det ledelsens ønske, at der skulle sikres en bred forankring af digitaliseringsstrategien som et godt udgangspunkt for implementeringen. Derfor blev der gennemført tre online-strategiworkshops med repræsentanter fra alle FGU Fyns adresser. Formålet med disse workshops var at give repræsentanterne mulighed for at komme med deres input til, hvordan digitaliseringsstrategien burde se ud.

Afdækning af medarbejdernes digitale modenhed

Foruden de tre strategiworkshops blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige medarbejdere i FGU Fyn. Spørgeskemaundersøgelsen fokuserede på medarbejdernes erfaringer med enkelte digitale platforme og programmer samt med digital sikkerhed og adfærd. Målet med undersøgelsen var derfor at blive klogere på de ansattes digitale formåen.

Kortlægning af FGU Fyns IT-landskab

For at skabe det fulde overblik over de digitale programmer og platforme, der anvendes på de fem selvstændige institutioner, som udgør FGU Fyn, blev der gennemført otte interviews med personer fra forskellige dele af institutionerne. Disse interviews gjorde det klart, at FGU Fyn har over 40 tilgængelige digitale platforme og programmer.

De tre metoder bidrog hver især til arbejdet med at bedømme, hvor FGU Fyn burde iværksætte opkvalificeringsinitiativer, og hvordan en tidsmæssig realistisk kompetenceudviklingsplan kunne se ud.

Bæredygtig strategi der støtter en digital udvikling

På baggrund af de undersøgelser og interviews, som Edura foretog blev der identificeret en række tiltag, som kunne styrke digitaliseringen hos FGU Fyn. Heriblandt blev det fremhævet at der bør være en konsekvent og målrettet oprydning af IT-systemer og deres anvendelse. Derudover er kompetenceudvikling for medarbejderne i institutionerne et bærende element i FGU Fyns fremtidige udvikling. Disse tiltag er en del af den overordnede strategi og indeholder konkrete anbefalinger til besparelser og effektiviseringer af FGU Fyns IT-systemer.

Om projektet med at udforme en digitaliseringsstrategi for FGU Fyn har Eduras seniorkonsulent Kristian Stagis udtalt: ”Det har været fantastisk at arbejde med FGU Fyns stærke ledelsesteam og medarbejdere. Det har resulteret i en bæredygtig digitaliseringsstrategi, som støtter organisationens digitale udvikling og holder et skarpt fokus på deres elever”.

Til slut har FGU Fyns rektor, Gitte Lykkehus, givet udtryk for, at hun er meget tilfreds med den digitaliseringsstrategi, som Edura har præsenteret for FGU Fyn: ”Jeg kan klart anbefale at bruge Edura til at lave en digitaliseringsstrategi – og det er der jo flere grunde til. Vi fik det, vi gerne ville have, og jeg oplever, at vi fik mere end det – altså at vi jo virkelig blev bevidste om noget, vi ikke var bevidste om”.

Vil du gerne vide mere om, hvordan du kan skabe en digitaliseringsstrategi på din uddannelsesinstitution? Så kan du kontakte Kristian Stagis her.

FGU Fyn

Den 1. august 2019 blev et helt nyt uddannelsesområde kaldet ”Forberedende Grunduddannelse” (FGU) etableret i Danmark. FGU-området henvender sig til uddannelsesparate under 25 år, der af forskellige årsager endnu ikke er i stand til at gennemføre en videregående uddannelse. Sektoren er en konstruktion af de tidligere produktions -og VUC-skoler med tre forskellige uddannelsesspor, Almen, produktion, -og erhvervsgrunduddannelse. FGU-sektoren er landet over opdelt i 27 institutioner, med 88 tilhørende skoler. FGU Fyn er landets næststørste, med 5 skoler fordelt på i alt 7 adresser på tværs af Fyn.

Vil du forrest i køen når vi deler ny viden?

Over 600 læser allerede med når vi deler viden om vores arbejde med uddannelsessektoren

Ved tilmelding accepterer du behandling af dine data. Du kan altid framelde dig.