3_gode_råd_til_digitalisering

3 gode råd til understøttelse af digitalisering

Digitalisering er et brandvarmt emne, som er på alles læber i øjeblikket. I løbet af det sidste stykke tid er der sket en himmelflugt i brugen af digitale platforme til læring og kommunikation. Hvad der ikke kunne lade sig gøre for blot et par måneder siden, er nu en helt naturlig del af hverdagen. Både undervisere og studerende har fået nye digitale erfaringer. Vigtigst af alt er dog, at utrygheden ved det nye og det ukendte er reduceret væsentligt. Der er skabt et helt nyt udgangspunkt for digitaliseringen – og det skal udnyttes.

Skab mere læring med digitalisering

Flere uddannelsesinstitutioner står overfor høje politiske forventninger til, at et stigende antal arbejdsmarkedsuddannelser bliver digitaliseret, at erhvervsuddannelserne i højere grad bliver understøttet digitalt, og at elever og kursister får flere digitale kompetencer. Det er der en særlig god grund til.

Den rette digitalisering kan nemlig være med til at skabe mere læring. De komplicerede teorier kan visualiseres, undervisningen kan i højere grad differentieres, og for nogen vil undervisningen opleves mere motiverende. Ved at digitalisere læringselementer, skabes der større mulighed for fleksibilitet i både udbud og afholdelse. Det giver mulighed for at nå elever der før droppede ud, fordi de havde brug for ro, og undervisning i et tempo der passede dem. Flere kan få adgang til kurser og uddannelser, når krav om tilstedeværelse reduceres. Så bliver det, ikke mindst, økonomisk muligt at gennemføre kurser med meget få deltagere. Derudover kan digitaliseringen også give tid. Det er muligt at undervise uden at skulle være til stede. Den tid digitaliseringen kan skabe, kan anvendes til mere kvalitet og udvikling.

Ufrugtbare digitaliseringsindsatser

Desværre kan en digitalisering af undervisning også have den komplet modsatte effekt. I stedet for mere læring kan man risikere, at digitaliseringen skaber en dårligere og markant dyrere undervisning end før.

For at undgå at stå i den situation, så er første skridt at anerkende, at evnen til at digitalisere er en helt ny kompetence hos de fleste undervisere og ledere. Indholdet kræver stærke pædagogiske og faglige kompetencer – helt som traditionel undervisning. Det er dog noget helt andet at skulle forstå, håndtere og producere digital læring. Man kan desværre opleve, at digitaliseringen udelukkende tager udgangspunkt i de teknologiske muligheder uden at tage højde for behovet.

Inden man vælger at implementere digitale løsninger, er det derfor vigtigt altid at stille sig selv spørgsmålene:

  • Hvad får eleverne og/eller skolen ud af digitaliseringen?
  • Hvorvidt er organisationen i stand til at håndtere de nye tiltag?

Proces for at optimere digitalisering

For at undgå de største opstartsudfordringer, så har Edura gode erfaringer med, at nedenstående proces afklares og færdiggøres, før der påbegyndes en udvikling af digitaliseringen:

1. Strategi
Fastlæg ambitionsniveauet og udarbejd en plan

2. Etablér Governance
Det skal være et organ/styreform, der skaber overblik og rammerne for anvendelsen af f.eks. digitale platforme, samt igangsætter initiativer og samler op på erfaringer

3. Politikker
Fastlæg politikker og rammer for den digitale udvikling

4. Valg af platforme
Vælg hvilke platforme der skal anvendes

5. Kompetenceudvikling
Start med dem der vil. Giv dem digitale kompetencer i takt med at de opnår praktiske erfaringer.

Processen er designet ud fra erfaringer, som primært er opnået fra etablering af et tværgående digitaliseringssekretariat på en større erhvervsskole. Da etableringen startede, var uddannelsesområdernes digitale (pædagogiske/didaktiske) modenhed fortsat i begynderstadiet. Der var mange forsøg med at digitalisere dele af undervisningen, gennemføre online undervisning o.l. Der blev akkumuleret en del viden om digitaliseringen, så den strategi blev fulgt i et stykke tid. Simpelthen for at få større indsigt i hvad digitaliseringen kunne skabe af værdi. Udfordringerne lå dog i, at de digitale platforme blev anvendt på vidt forskellige måder. Det betød, at der blev skabt lokale digitale kulturer, som var forholdsvist svære at ændre på. Det var forståeligt alt sammen noget, som skabte stor frustration og stor afstand i hele organisationen. Det var først da digitaliseringen blev struktureret og understøttet af mål, rammer og kompetencer, at der blev skabt et solidt digitalt fundament i uddannelsesinstitutionen.

Edura har derfor samlet 3 gode råd, som kan understøtte en god digitalisering, som kan spare dig og din organisation for både tid, frustration og penge.

1. Ledelsen skal gå forrest

Digitalisering er et af de områder, hvor ledelsesindsigt og forståelse er yderst kritisk. Det er vigtigt, at ledelsen sætter sig ind i de pædagogiske/didaktiske muligheder og udfordringer, som digitaliseringen bidrager med. Det er derfor vigtigt, at ledelsen deltager aktivt i diskussionerne og udvælgelsen af, på hvilke områder digitaliseringen skal foregå. Derudover bør ledelsen selv anvende de digitale læringsplatforme for at få en bedre indsigt i og forståelse for digitaliseringens muligheder og begrænsninger.
Ledelsen bør også understøtte ildsjælene ved at planlægge deres tid, give dem support og skabe ufravigelige rammer for udviklingen. Disse rammer skal være med til at definere hvilke digitale produkter eller platforme, der må anvendes, og hvordan de skal anvendes.

2. Skab et solidt fagligt overblik

Som med al anden udvikling af uddannelser, så skal udviklingen af digitale læringselementer stå på et fælles fagligt fundament og indsigt. Det vil sige, at uddannelsesforløbet skal nedbrydes helt ned til de enkelte læringselementer og digitaliseres i fællesskab. Gør man det, så står man med et værktøj, som kan understøtte digitaliseringen i det tempo, der passer til afdelingen og den tilgængelige pengepung. Det giver ikke mindst et godt udgangspunkt for fremtidig udvikling og samarbejde, også selv om det ikke bliver digitalt.

3. Start udviklingen med små skridt

Har man digitale ildsjæle, så start med dem. Følg udviklingen tæt og supportér dem ift. tid, planlægning og sæt entydige rammer op for udviklingen. Et forløb behøver ikke at blive 100% digitaliseret og gennemføres online som det første. Start med at afprøve enkle digitale læringselementer. Sørg for at holde det enkelt og samtidig del alle succeser og fejl. Til slut er det vigtigt altid at have fokus på, at de nye udviklede forløb er til fælles brug i organisationen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vil du forrest i køen når vi deler ny viden?

Over 600 læser allerede med når vi deler viden om vores arbejde med uddannelsessektoren

Ved tilmelding accepterer du behandling af dine data. Du kan altid framelde dig.