Kåring af den dygtigste digitale underviser 2020

Læsetid: 4 minutter
I denne artikel uddyber Brian Sassersen, underviser på TEC, hvordan man som underviser kan skabe god digital undervisning – både under og efter Corona
Danmarks_Dygtigste_Digitale_underviser

Abonner på viden om digital læring

Tilmeld dig og få gratis adgang til alle vores fremtidige udgivelser om digitalisering og optimering af uddannelsessektoren.

Da Coronavirusset i marts 2020 for alvor satte gang i regeringens restriktioner, skabte det en omvæltning af traditionel klasserumsundervisning. Coronavirusset har bl.a. fremskyndet og understreget betydningen af digitale teknologier i undervisningen. Det har dog ikke kun været teknologien, der har mærket en betydelig vækst – det har kreativiteten også. Coronavirusset har på mange måder sat skub i kreativiteten hos danske undervisere, som i høj grad har været opsatte på at bibeholde en, under omstændighederne, ”normal” hverdag for deres elever.

I denne artikel sættes der især fokus på én underviser. Denne underviser har formået hurtigt at omstille sig til de nye omstændigheder, og samtidig skabe god undervisning for sine elever – på trods af, at undervisningen er foregået digitalt.

Dygtig digital underviser

En af de undervisere som især er blevet fremhævet som værende digitalt dygtig er Brian Sassersen fra TEC på Frederiksberg. Han underviser grundforløbselever på elektrikeruddannelsen, og er i slutningen af dette skoleår blevet rost af både elever og kollegaer, som har anset Brian som en utrolig dygtig digital underviser. Om sit arbejde med omstillingen til digital undervisning udtaler Brian selv:

”Jeg synes, det er spændende at udvikle nye måder at gøre tingene på, og når det digitale ligger lige til, har det været en rigtig spændende opgave”.

Brian_Sassersen

Praktisk undervisning online

Udfordringen ved at omlægge undervisningen til udelukkende at foregå digitalt er især stor på uddannelser, som inkluderer praktisk undervisning.

”Udgangspunktet var det samme forløb, som hvis vi havde været på skolen, men da uddannelsen er meget praktisk, blev vi begrænset på den del, og har måtte tilpasse de nye omstændigheder”.

For Brians elever har udfordringen dog ikke været hel så overvældende, og det skyldes til dels Brians digitale tiltag. På elektrikeruddannelsen er det nemlig vigtigt, at eleverne lærer hvordan de ved hjælp af et relæ kan lære at styre en motor. Da det ikke var muligt at udføre den fysiske montering med relæer, har Brian valgt at benytte sig af digitale programmer. Disse computerprogrammer kan sikre, at eleverne trænes i at læse, forstå og bruge et diagram til motorstyring. I den digitale undervisning forsøger Brian derfor at drage paralleller mellem det, som eleverne laver derhjemme digitalt, og så den fysiske relæstyring, som han viser frem i undervisningen.

Vigtigheden af video i undervisningen

I løbet af Brians undervisning har han derudover haft et omfattende fokus på at omdanne afleveringer til video. Det har især været vigtigt for at kunne inkludere den praktiske del af undervisningen, og samtidig tage højde for den sikkerhedsmæssige risiko.

Eleverne har bl.a. skulle lave præsentationer af de lysinstallationer, som de kunne finde i deres eget hjem. På skolen er det oftest de nyeste typer af materiel på markedet, som anvendes i undervisningen. Denne videopræsentation har derfor givet eleverne en indsigt i de installationer, som man kan møde i den virkelige verden, og ikke kun de nyeste typer af materiel, som de ser på skolen.

Brian understreger også, at videoafleveringer har været et utrolig vigtigt redskab for at få flere elever med i undervisningen. Han forklarer, at det især har været elever, som ikke er nær så stærke i skriftlige afleveringer, som ligefrem har blomstret på en helt anden måde i denne periode, og udtaler at ”videoafleveringer har været med til at give et godt indtryk af, hvor eleverne ligger fagligt. Det har især været vigtigt i denne periode, hvor man som underviser ikke har den daglige kontakt med eleverne i skolen”.

Socialt samvær sikrer motivation

Udover det faglige forklarer Brian desuden, at han selv har oplevet, hvor vigtigt socialt samvær mellem eleverne kan være i denne tid. I begyndelsen af den nye digitale form for undervisning havde Brian stort set kun fokus på at fortsætte med det faglige. Han opdagede dog, at der var flere af hans elever, som oplevede at sidde med følelsen af at være isolerede og ensomme. Det er derfor vigtigt at give plads til, at eleverne kan få lov til at være dem selv.

Brian indførte derfor det han kalder for frirum, hvor han fra tid til anden forlader det virtuelle rum, for at give plads til at eleverne kan snakke med hinanden indbyrdes. Fuldstændig som en lærer vil forlade klasselokalet i traditionel klasserumsundervisning. En vigtig pointe at have med sig videre under Coronavirusset er derfor at gøre plads til det sociale samvær.

”Eleverne skal i endnu højre grad kunne mærke, at man interessere sig for dem, og det de laver. Det har været svært for dem med denne omvæltning, og de let kan føle sig alene. Derfor har det været endnu mere vigtigt at behandle dem forskelligt for at få dem frem til samme mål i sidste ende”.

Digitale kompetencer skal prioriteres

Brian har i løbet af denne periode arbejdet med en række digitale IT-løsninger såsom itslearning, Zoom, screencast-o-matic, YouTube osv. En af de vigtigste overvejelser ved brugen af digitale løsninger er dog at have kompetencerne til at kunne udnytte teknologiernes potentiale. Brian peger selv på, at det er vigtigt at digitale kompetencer prioriteres, hvis uddannelsesinstitutioner skal kunne udbyde mere blended learning – også efter Coronakrisen. ”Det skal prioriteres, at de ansatte opnår et bedre digitalt niveau, for skal du kæmpe med at bruge standardprogrammer, er der ikke overskud til at være kreativ og nytænkende”.

Det ser ud til at nogle af de vigtigste overvejelser man kan gøre sig ifm. online undervisning under Corona er, at foruden at dygtiggøre sig og udnytte digitale teknologier i sin undervisning, så er det vigtigt, at man fortsætter med at måle elevernes udvikling og sikre, at det sociale samvær ikke lider under denne store omvæltning.

Vil du forrest i køen når vi deler ny viden?

Over 600 læser allerede med når vi deler viden om vores arbejde med uddannelsessektoren

Ved tilmelding accepterer du behandling af dine data. Du kan altid framelde dig.