Hvordan kan man skabe gode virtuelle oplevelser

Hvordan kan man skabe gode virtuelle oplevelser?

Mange uddannelsesinstitutioner investerer massivt i deres faciliteter, for at tiltrække de unge. Det er netop også en vigtig del af at vælge en uddannelse, at man som elev får en fornemmelse for studiemiljøet, og hvordan det er at gå på skolen. Det er derfor vigtigt, at man som uddannelsesinstitution ikke underkender vigtigheden af at kunne vise sin skole frem for potentielle elever i sin rekrutteringsproces.

I lyset af de mange aflysninger af introduktionskurser, brobygning, åbent hus-arrangementer kan det dog svært for eleverne at træffe en ellers meget afgørende beslutning om, hvor de gerne vil fortsætte deres uddannelse. Uddannelsesinstitutioner kan derfor med fordel gøre fremtidige arrangementer virtuelle.

Hvordan kommer du i gang?  

Et virtuelt arrangement er et event, som foregår fuldstændig online. Det er også et værktøj, som vi den seneste tid har set, at flere uddannelsesinstitutioner har taget til sig. Som uddannelsesinstitution kan det dog være vanskeligt at gennemskue hvilke IT-løsninger der findes, hvad der er det vigtigste ved virtuelle arrangementer, og hvordan man kan skabe gode virtuelle oplevelser.

I Edura samarbejder vi med flere kunder om at skabe et virtuelt koncept de kan anvende i stedet for eller til at supplere deres fysiske events – også for fremtiden. Vi har derfor samlet et overblik til dig, som er interesseret i, hvordan arrangementer på din uddannelsesinstitution kan afholdes virtuelt.

Alternativt åbent hus og brobygning

Sidder du i ledelsen på en uddannelsesinstitution og overvejer, hvordan du kan lave et alternativ til åbent-hus, brobygning eller informationsaftener? Så er der 3 helt overordnede ting, vi anbefaler, at du bør fokusere på.

Overvejelser_til_virtuelle_arrangementer

De 6 vigtigste overvejelser før man laver et virtuelt event

Digitale værktøjer har et stort potentiale for at blive en vigtig del af fremtidens rekrutteringsproces på uddannelsesinstitutioner. Der er dog en række vigtige overvejelser du bør gøre dig, inden du begynder at udvikle et koncept. Herunder har vi samlet 6 overvejelser, som du bør tage stilling til inden du laver et virtuelt arrangement.

6_overvejelser_til_virtuelle_arrangementer

Streamet eller optaget event?

Når vi taler om arrangementer, der er streamet, så taler vi om at det traditionelle fysiske besøg konverteres til et digitalt format, der afvikles på en specifik dato og et specifikt tidspunkt f.eks. som et webinar på Facebook Live. 

Fordelen ved det streamede event er muligheden for at markedsføre det som normalt. Det kan være gennem UU-vejledere, på folkeskoler og på sociale medier. Her er det nemt og overskueligt at informere om, hvornår man afholder relevante arrangementer.

Ulempen ved det streamede er, at ingen gider at se det efterfølgende! Vi anbefaler derfor, at man laver et kort live-event og efterfølgende bruger kvalitetsmateriale til at vise institutionen frem. På den måde kan alle, der ikke havde mulighed for at være med på dagen, se eventet på et senere tidspunkt.

Succesfuld_afvikling_af_åbent_hus

Vi anbefaler at man gør både og. En kombination af fysisk, streamet og virtuelt indhold kan nemlig være med til at skabe en god og succesfuld virtuel oplevelse.

Vil du forrest i køen når vi deler ny viden?

Over 600 læser allerede med når vi deler viden om vores arbejde med uddannelsessektoren

Ved tilmelding accepterer du behandling af dine data. Du kan altid framelde dig.