Kan chatbots få flere til at vælge en uddannelse?

Læsetid: 3 minutter
Kan chatbots få flere til at vælge en uddannelse?

Abonner på viden om trivsel og fastholdelse

Tilmeld dig og få gratis adgang til alle vores fremtidige udgivelser om digitalisering og optimering af uddannelsessektoren.

I et forsøg på at få en krog i flere uddannelsessøgende unge, har Edura opsat og implementeret en chatbot i samarbejde med de deltagende skoler på DM i Skills 2020

I videoen uddyber Anthony Ansel-Henry (Københavns Kommune) og Jonas Kamp-Jensen (Edura) chatbotternes funktion på DM i Skills og Eduras rolle i projektet.

I 2019 blev Edura valgt til at implementere en chatbot, som en forsøgsordning, for Danmarks største uddannelsesmesse for erhvervsuddannelser, kendt som DM i Skills. Messen blev afholdt den 16-18. januar 2020 i Bella Center København.

Uddannelsesmessen, som afholdes årligt forskellige steder i Danmark, har til formål, at give unge og deres forældre et større indblik i mulighederne på de danske erhvervsuddannelser. Herudover afholdes Danmarksmesterskaberne i Skills på messen.

Formålet er at skabe en større interesse for de danske erhvervsuddannelser, specielt fordi, vi i Danmark vil mangle op mod 75.000 faglærte i 2025.

På baggrund af vores kendskab og erfaringer med CRM og indsamling af leads på erhvervsskolerne, igangsatte vi i samarbejde med sekretariatet bag Skills2020 en forsøgsordning med implementering af en række chatbots på DM i Skills 2020.

Disse chatbotter skulle implementeres på hjemmesiden til DM i Skills (skills2020.dk) og på 9 forskellige stande på selve messen. Herudover blev chatbotten også implementeret på skolernes individuelle hjemmesider. Formålet med projektet var at anvende chatbotter til få indsamlet oplysninger på flere uddannelsessøgende unge for efterfølgende at gøre den uddannelsesinformation, der sendes til de unge og deres forældre mere relevant.

Hvad er en chatbot?

En chatbot er et computerprogram, som kan kommunikere med modtageren gennem lyd eller tekst. En chatbot kan anses for at være et element af Artificial Intelligence (AI), da den i lidt eller nogen grad er i stand til at føre en samtale med modtageren. Mængden af spørgsmål og formuleringer som chatbotten kan svare på afhænger dog af, hvor intelligent chatbotten er programmeret. Chatbotten til DM i Skills var meget lavpraktisk og havde ikke kontekstuel forståelse.

Formålet med en chatbot er ofte at informere eller yde hjælp til dem, der interagerer med chatbotten. Dog kan chatbotter bruges til mange forskellige brancher, og derfor kan en chatbot bygges til mange forskellige formål.

Forudsætninger for projektet

Chatbotten og den automatisering som skulle opsamle informationer om de unge og deres forældre blev udarbejdet i samarbejde med de involverede institutioner på DM i Skills. Udgangspunktet var, at den med en primær målgruppe i alderen 14-29 år skulle kommunikere kortfattet og uformelt. Derfor valgte vi at chatbotten, også kaldet for Skilas, gerne måtte bruge GIFS og Emojis for bedre at ramme de unge. Derudover var det vigtigt, at vores chatbotter både lagde op til, at de unge kunne skrive sig op til at modtage information på både på e-mail og på SMS.

Det skyldes, at nogle unge i mindre grad bruger deres e-mail til hverdag. Gennem projektet blev der derfor lagt stort fokus på at ramme de uddannelsesparate unge.

Det skyldes, at en udfordring ved et sådant projekt i høj grad afhænger af, hvordan man succesfuldt kan få målgruppen til frivilligt at afgive deres informationer.

Eduras chatbotter

Før messen opsatte vi en chatbot på hjemmesiden til DM i Skills.

Denne chatbots formål var at introducere og øge de unge og deres forældres kendskab til chatbotten og dens funktion. Denne chatbot præsenterede modtageren for uddannelsesmessen, informerede om vores privatlivspolitik og opfordrede modtageren til at indtaste en e-mail og eventuelt telefonnummer.

Disse informationer gjorde det muligt for os at sende de tilmeldte påmindelser og praktisk information om messen forud for dens afholdelse.

Derefter opsatte vi flere chatbotter, som skulle fungere på selve messen. Disse chatbotter kunne aktiveres ved at sende en SMS (SKILLS til 1245) eller ved at skanne en QR-kode, som var opsat på de forskellige stande og rundt på messen.

Der var en generel chatbot, som var tilrettelagt til at introducere de forskellige stande og uddannelser som var tilstede på messen.

Derudover havde vi oprettet flere chatbotter, som var indrettet efter en specifik stand eller uddannelse. Fælles for de forskellige chatbotter var, at modtageren kunne indtaste sin e-mail, telefonnummer, navn og postnummer efter at have givet samtykke til indsamling og behandling af data.

På den måde kunne vi sikre, at chatbotterne var i stand til at opsamle informationer om den enkeltes uddannelsespræferencer.

Kvalificeret information

Den største fordel ved at anvende chatbotter før og under uddannelsesmessen var, at de informationer som er indsamlet om de unge og deres forældre, er særdeles specifik.

Er det materiale som de unge modtager ikke relevant for dem, er der nemlig en risiko for, at interessen ikke fastholdes, eller at de unge hopper fra. Derfor er specifik og kvalificeret informationer noget, der kan skabe stor værdi for uddannelsesinstitutionerne og for de unge.

”På baggrund af Eduras implementering af chatbotten Skilas har vi efterfølgende kunne målrette vores kommunikation til vores besøgende og give dem konkret og relevant information ud fra de ønsker, de har afgivet” – Anthony Ansel-Henry, programleder for Københavns Kommune

Efter DM i Skills har uddannelsesinstitutionerne, på baggrund af de indsamlede oplysninger, fået mulighed for at kontakte de uddannelsesparate unge med informationer relevante for den enkelte og deres specifikke uddannelsespræferencer. Det kan eksempelvis betyde, at den enkelte modtager informationer om åbent hus-arrangementer på den eller de uddannelsesinstitutioner, som der er udtrykt interesse for.

Andre relevante artikler om Trivsel & Fastholdelse

Vil du forrest i køen når vi deler ny viden?

Over 600 læser allerede med når vi deler viden om vores arbejde med uddannelsessektoren

Ved tilmelding accepterer du behandling af dine data. Du kan altid framelde dig.