Positiv udvikling for antallet af praktikpladser i Danmark

Læsetid: 2 minutter

Abonner på viden om trivsel og fastholdelse

Tilmeld dig og få gratis adgang til alle vores fremtidige udgivelser om digitalisering og optimering af uddannelsessektoren.

Regeringens mål om at imødekomme 8.000 til 10.000 flere praktikpladsaftaler i 2025 end i 2016 nærmer sig

Stigning på 8,29%.

I august 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale, som skal sikre tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft. Aftalen indeholder en fælles målsætning, om at der hvert år skal skabes flere praktikpladser til eleverne på erhvervsskoleuddannelserne.

I alt er der indgået 37.087 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne i 2018 mod 34.247 i 2016. Det er en stigning på 8,29%.

700 flere indgåede aftaler end forventet i 2018

Regeringen satte i 2016 et mål om at skabe 2.100 nye praktikpladsaftaler på erhvervsuddannelserne inden udgangen af 2018. Det mål blev nået med over 700 praktikpladsaftaler, svarende til 2800 praktikpladsaftaler i 2018. Det er en stigning på over 30% i forhold til målet på de 2.100 aftaler. Samlet steg tallet fra 34.247 praktikpladsaftaler i 2016 til 37.087 aftaler i 2018 svarende til 8,29%

Det er tydeligt at antallet af praktikpladsaftaler er støt stigende. Januar-tallene for 2019 viser nemlig, at der blev indgået 3.429 praktikaftaler i januar 2019. Det viser en flot stigning på 336 nye praktikaftaler i forhold til basisåret 2016, hvilket svarer til +10,86%

Selvom tallene de sidste 2 år peger i den rigtige retning, er der dog stadig lang vej til at imødekomme 8-10.000 flere praktikpladsaftaler i 2025. Det er forsat den private sektor, der er med til at sikre fremgangen af praktikaftaler i Danmark. Den private sektor har i perioden 2018 til januar 2019 oprettet 3.190 nye aftaler, mens den offentlige sektor leverer et resultat på 236.

Tager man disse tal i betragtning, må man konstatere at potentialet er stort. Med en stadig stigende kurve af praktikpladssøgende elever år for år, skal der dog stadig udføres et stort stykke arbejde, for at nå trepartaftalens mål for 2025.

CRM kan bidrage til en fortsat positiv udvikling

Med afsæt i Microsoft Dynamics CRM 365 og ClickDimensions har TEC Frederiksberg udviklet en løsning til at automatisere dele af det praktikpladsopsøgende arbejde. Resultatet er en automatiseret løsning, hvor en robot overvåger virksomheder i CRM-systemet med snarlige praktikudløb.

14 uger før en praktikplads udløber, retter robotten henvendelse til de pågældende virksomheder og giver dem et overblik over de eksisterende praktikaftaler. Selvfølgelig med et særligt fokus på uddannelsesaftaler med snarligt udløb. Robotten beder samtidig virksomhederne om lov til at kontakte dem med henblik på at indgå nye aftaler for én eller flere elever.

Læs casehistorie

Andre relevante artikler om Trivsel & Fastholdelse

Vil du forrest i køen når vi deler ny viden?

Over 600 læser allerede med når vi deler viden om vores arbejde med uddannelsessektoren

Ved tilmelding accepterer du behandling af dine data. Du kan altid framelde dig.