trends_for_Uddannelse 4.0

9 trends for Uddannelse 4.0

Her er 9 trends som er relateret til Uddannelse 4.0, som vil revolutionere den traditionelle uddannelsesmodel, som vi ser den i dag

Uddannelse 4.0 – Den digitale forandringsproces

Kunstig intelligens, “Global connectivity”, smarte maskiner og nye onlinemedier er en del af drivkraften, som vil transformere, hvordan vi arbejder i fremtiden, og ikke mindst hvordan vi lærer og udvikler evnerne til at arbejde. I fremtiden vil vi formentlig leve længere, mens størstedelen af vores leveår vil blive brugt på at studere og arbejde. Det betyder, at læring vil foregå markant anderledes for de næste generationer med udviklingen af Uddannelse 4.0.

Enorme mængder af information, data og viden er, og bliver langt mere tilgængeligt. Studerende får i større grad mulighed for selv at søge sig frem til en uovertruffen mængde af viden, som i den nære fremtid vil betyde, at de vil få langt større ansvar over for egen læring. En sådan forandringsproces vil betyde, at den enkelte studerende tilbydes en mere individualiseret læringsproces og rigere mulighed for at opnå livslang læring.

I Edura har vi samlet 9 vigtige trends, som er relateret til netop denne forandringsproces, som mange kalder Uddannelse 4.0.

1. Læring kan finde sted overalt

Én af de vigtige trends for Uddannelse 4.0 er, at læring kan finde sted overalt. Værktøjer inden for digital læring giver den enkelte mulighed for selv at styre, hvornår og hvor man gerne vil uddannes. Det er især relateret til et nyere fænomen kaldet ”Flipped Classrooms” (også kendt som Blended Learning), hvor den studerende i højere grad lærer den teoretiske del af undervisningen uden for klasselokalet og den praktiske del af undervisningen i klasselokalet i samspil med underviseren. Det giver de studerende mulighed for en langt mere individualiseret læringsproces. Den enkelte studerende har nemlig mulighed for at blive undervist digitalt, gennem online kurser, moduler eller via anden tilgængelig information på internettet.

I dag findes der allerede over 100 løsninger, som udbyder digitale læringsforløb herunder Coursera, Udemy, EdX mm.

2. Individualiseret læring

En anden af de vigtige trends inden for Uddannelse 4.0 er individualiseret læring. Fremover vil læring blive langt mere individualiseret for den enkelte studerende. Undervisningen kan for fremtiden foregå i et tempo og niveau, der harmonerer med den enkeltes akademiske niveau. Dette vil formentlig ske gennem digitale studieværktøjer, som tilpasser sig til den studerendes evner. Det betyder, at de studerende der er over gennemsnittet, får mulighed for at lære på et højere niveau, end de studerende der ligger under middel.

Det vil medføre en langt mere positiv læringsoplevelse og yderligere styrke de studerendes selvtillid. Det vil desuden kunne hjælpe underviseren med at opnå en større forståelse for de studerendes formåen.

3. Eget valg

De studerende vil i højere grad få mulighed for selv at vælge de undervisningsformer, værktøjer og metoder, som passer til den enkelte.

4. Projekt-baseret læring

I fremtiden vil de studerende blive udsat for mere projekt-baseret læring og arbejde i undervisningen. Det vil ske som følge af en stigende freelanceøkonomi, hvor flere og flere vælger at blive freelancere. Der vil derfor blive stillet større krav til, at de studerende udvikler deres samarbejds- og tidsstyrringsevner i undervisningen. Disse evner vil sandsynligvis være til gavn for deres fremtidige karriere.

5. Praktisk erfaring

Der vil i større grad lægges vægt på de studerendes praktiske erfaringer, hvilket vil åbne mere op for, at de studerende kan gennemgå et praktikophold, mentorforløb mv., som en del af pensum. Dette vil derfor give større muligheder for, at den enkelte kan udvikle de færdigheder, som kræves af deres fremtidige arbejde.

6. Datafortolkning

Den teknologiske udvikling vil i fremtiden overflødiggøre den manuelle del af statistiske data og analyser, som i stedet vil blive udført af computere. Det betyder, at datafortolkning i fremtiden vil blive en større del af pensum i undervisningen, hvor den studerende vil blive undervist i at udlede tendenser ud fra et givent datasæt. Derfor kan datafortolkning anses for at være endnu en af de vigtige trends for Uddannelse 4.0.

7. Ny eksamensform

Den traditionelle eksamensform, som vi kender den i dag, vil i fremtiden blive forældet. Denne eksamensform har ofte været kritiseret for, at den studerende vil læse pensum op til eksamen, men glemme langt det meste når eksamen er overstået. Derfor er repræsenterer en ny eksamensform endnu en af de vigtige trends for Uddannelse 4.0. Fremtidens eksamensform vil sandsynligvis være mere baseret på, hvordan de studerende er i stand til at anvende deres viden i praksis.Det kunne f.eks. være gennem større projekter i erhvervslivet.

8. Indflydelse

De studerende vil få større indflydelse på udformningen af deres pensum i fremtiden. Ved at involvere både de studerende og professionelle i udformningen af fremtidens pensum vil det bidrage til at sikre et opdateret og relevant pensum, som tager udgangspunkt i de færdigheder, som den studerende vil få gavn af på arbejdsmarkedet.

9. Mentorforløb

I løbet af de næste 20 år vil de studerende blive langt mere selvstændige i deres egen læring, og derfor vil underviserne skulle tilpasse sig til en ny rolle, som vil give betyde en overdragelse af læringsansvaret fra underviseren til den studerende. I stedet vil underviseren sandsynligvis skulle påtage sig en mentorrolle for at kunne hjælpe den studerende med at navigere sig igennem virvaret af informationer, som vil kunne findes på nettet.

Vil du forrest i køen når vi deler ny viden?

Over 600 læser allerede med når vi deler viden om vores arbejde med uddannelsessektoren

Ved tilmelding accepterer du behandling af dine data. Du kan altid framelde dig.