Hvad_er_uddannelse_4.0

Hvad er Uddannelse 4.0 – og hvad betyder det?

Digitalisering og teknologiske udviklinger vil revolutionere dele af uddannelsessektoren i fremtiden

I dag sker der hastige udviklinger inden for digitalisering, robotteknologi, kunstig intelligens (AI), Big Data Analytics mm. Disse udviklinger skaber øgede krav og forventninger til, at uddannelsessektoren gennemgår en revolution inden for digitalisering. Denne revolution kaldes overordnet set for Uddannelse 4.0

Uddannelse 4.0 er et overordnet begreb, som dækker over flere forskellige definitioner. Derfor kan det være udfordrende at vide, hvad uddannelse 4.0 egentlig er. Det mest centrale ved uddannelse 4.0 er, at det repræsenterer et stort potentiale for måden, hvorpå uddannelse og undervisning kan tilrettelægges. Derudover skaber det nye muligheder for, hvordan fremtidens uddannelsessystem kan se ud.

Det betyder også, at uddannelsessektoren bør udnytte de mange muligheder, der opstår ved udviklingen af mere avancerede digitale teknologier.

Uddannelsesområdet står derfor uden tvivl overfor en stor forandring, og vil i fremtiden komme til at se helt anderledes ud. Det kan ikke vides med sikkerhed hvor hurtigt forandringen vil tage og hvad denne udvikling vil betyde for de etablerede institutioner.

Vi hos Edura har derfor forsøgt at udvælge 4 overordnede tendenser, som vi anser for at være centrale i udviklingen af uddannelse 4.0. Disse tendenser er:

1. Data er afgørende

Data vil uden tvivl få en kæmpe indflydelse på uddannelsesområdet. Store dele af undervisningen vil blive præget af massive dataindsamlinger. Det vil gøre det muligt at tilpasse undervisning og uddannelsesforløb til den enkelte studerendes individuelle behov. Ultimativt kan dataindsamling give et større indblik i forskellige uddannelser, og hvad der egner sig bedst til den enkelte studerende. Derved kan dataindsamling bidrage til at skabe mere individualiseret læring.

I den forstand kan data også være med til at forhindre frafald. Det kan bl.a. komme til udtryk ved, at færre elever vil træffe forkerte uddannelsesvalg eller blive mødt med enten et for højt eller lavt niveau i undervisningen. I dag er der også allerede etableret flere løsninger på uddannelsesinstitutioner, som kan identificere frafaldstruede elever ved hjælp af data.

2. Individualiseret læring

I fremtiden vil læring sandsynligvis blive langt mere personlig. Det betyder, at der vil være mere fokus på den enkelte elev og på mere 1:1 tid med underviseren. Underviseren vil er ikke længere være eksperten, men blot en facilitator af viden.

De studerende som modtager undervisning, har forskellige kompetencer, baggrund, erfaringer og forudsætninger. Det er noget vi tror, at der vil komme langt mere fokus på i fremtiden gennem individualiseret digital læring.

Det kan bl.a. betyde en stigning i brugen af såkaldt ”blended learning”, der er en uddannelsesform, hvor den studerende bliver undervist i en kombination af den traditionelle tilstedeværelsesundervisning (Instructor-led training), som foregår ansigt til ansigt og forskellige elektroniske og online ressourcer, der generelt anses som værende fjernundervisning, hvor den studerende og underviseren er adskilt i rum og eller tid.

Individualiseret læring vil på den måde gøre det muligt for uddannelserne at henvende sig til de studerende på netop det niveau, de befinder sig på.

3. Når som helst, hvor som helst

Den stigende digitalisering og opfindelsen af internettet har betydet, at information og viden er langt mere tilgængeligt end tidligere. Ved hjælp af smartphones og computere er det muligt at søge sig frem til en uovertruffen mængde af viden. Netop denne tilgængelighed af information vil i fremtiden betyde, at den enkelte elev får langt større indflydelse over egen læring. Det kan bl.a. være ved hjælp af online kurser såsom MOOC og platforme såsom Udemy, Coursera, EdX, Udacity, SkillShare mm.

Eleverne vil derfor få mere frihed til at modtage undervisning i eget tempo og uden for klasselokalet. På grund af den teknologiske udvikling vil det ikke kun gøre det nemmere at få adgang til information. Det vil også gøre det nemmere at få adgang til viden via eksperter. Det kan potentielt sikre, at eleverne ikke længere udsættes for forældet information fra lærere eller skolebøger, men at der gives adgang til den mest aktuelle viden fra de førende eksperter på området. Denne tendens indikerer også, at viden deles langt oftere og i større udstrækning end tidligere.

Tag for eksempel Masterclass, hvor du kan lære af verdens førende eksperter.

4. Livslang læring

Den stigende og hastige teknologiske udvikling vil i fremtiden kræve, at man bliver uddannet og forberedt på at indtræde på et globaliseret arbejdsmarked, hvor teknologien er i højsædet.

Til forskel fra tidligere skal man derfor konstant trænes og oplæres, så man har mulighed for at følge med de teknologiske udviklinger, som vil skabe nye og udfordrende muligheder for den enkelte og for samfundet.

Hvordan ser fremtidens uddannelsessystem så ud?

Uddannelse 4.0 fremsætter mange spørgsmål og muligheder for, hvordan uddannelsessystemet kan se ud i fremtiden. Vi kan blandt andet spørge os selv, om det i fremtiden vil være muligt at kunne tilhøre og læse på flere forskellige universiteter? Kan det give større muligheder til de klogeste og bedre hjælp til de svageste? Kan uddannelse 4.0 effektivisere indlæringen og gøre os klogere? Kan vi studere online og blot betale os fra en akkrediteret afgangseksamen og feedback fra eksperter?

Uanset hvordan uddannelsessystemet kommer til at ændre sig de næste par år, er det utrolig vigtigt at følge med udviklingen. Ellers risikerer Danmark at blive overhalet. Det stigende behov for udvikling sætter også krav til optimering og digitalisering af uddannelsessektoren.

Hvordan kan man som uddannelsesinstitution udvikle sig i takt med uddannelse 4.0?

I Edura har vi været vidne til, hvor vanskeligt det kan være for uddannelsesinstitutioner at digitalisere deres uddannelse i takt med den stigende og hastige teknologiske udvikling. Disse udviklinger skubber til den revolution, som kaldes uddannelse 4.0, hvilket skaber nye muligheder for fremtidens uddannelsessystem.

I et forsøg på at planlægge, nedbryde og tilrettelægge læring har Edura skabt rammeværket Rapid Learning Planner. Rammeværket giver en nemmere og bedre indgangsvinkel til digitalisering og nedbrydning af læring med optimal udnyttelse af digitale muligheder.

Edura_historien_om_RLP

Udfyld formularen og bliv kontaktet af Edura for at høre nærmere om Rapid Learning Planner

Vil du forrest i køen når vi deler ny viden?

Over 600 læser allerede med når vi deler viden om vores arbejde med uddannelsessektoren

Ved tilmelding accepterer du behandling af dine data. Du kan altid framelde dig.